Hallintosääntö: kunnan hallinnon ja toiminnan ohjausväline

Hallintosääntömalliin päivitetty sähköisiä kokouksia koskevia määräyksiä ja tiedonhallinnan vastuita

Kuntaliiton julkaisu Kunnan hallintosääntö on päivitetty vastaamaan vuoden 2020 sääntelyä. Lukuun 7 on lisätty hallintosäännössä määriteltävät tiedonhallinnan vastuut ja velvotteet. Tiedohallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Lisäksi mallissa huomioidaan ajantasaisesti sähköiseen kokousmenettelyyn liittyvä sääntely. Sitä koskeva sääntely muuttui koronaepidemian vuoksi, ja kuntalain väliaikaiset muutokset tulivat voimaan toukokuussa 2020.

Vuonna 2017 omana julkaisunaan ilmestynyt Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet on liitetty hallintosääntömalliin itsenäiseksi luvukseen.

Malli on tehty kunnille mutta sovellettavissa myös kuntayhtymissä

Hallintosääntömallin määräykset on jaettu viiteen osaan ja 17 lukuun. Yleisperustelujen lisäksi pykäläkohtaisilla perusteluilla avataan mallisäännön määräysten sisältöä ja lainsäädäntöä, johon määräys liittyy. Luvussa 12 määrätään valtuuston kokousmenettelystä ja luvussa 15 muiden toimielinten kokousmenettelystä. Kokousmenettelymääräysten kokonaisuutta ei ole hajotettu lukuisilla näiden lukujen välisillä viittauksilla, vaan lukuihin on kirjoitettu saman sisältöisiä määräyksiä ja perusteluja.

Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän hallintosääntöön otetaan tarpeelliset määräykset, joilla edistetään kielilaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumista. Kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa saamen kielilaki tulee noudatettavaksi, voidaan soveltaa hallintosääntömallin kaksikielisiä kuntia koskevia määräyksiä soveltuvin osin.

Kuntaliiton hallintosääntömalli on laadittu kunnan näkökulmasta, mutta malli on lähes sellaisenaan sovellettavissa kuntayhtymissä.

Päivitetyn hallintosääntömallin ruotsinkielinen versio valmistuu myöhemmin syksyllä. Suomenkieliseen hallintosääntömalliin lisätty luku 7 tietohallinnon vastuista ja velvoitteista löytyy ruotsinkielisen uutisen kautta erillisenä liitteenä.

 

Lisää aiheesta

 

Tagit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
kuntatalous

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä talouteen liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme:

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tiimi
Palvelusähköpostit