Katso-tunnisteen käyttö päättyy vuoden vaihteessa

Kunnan työntekijät käyttävät työtehtävissään vahvaa tunnistautumista vaativia julkisen hallinnon viranomaisten sähköisiä palveluita, esimerkkinä Kelan Kelmu-etuustietojärjestelmä ja Verohallinnon Tulorekisteri, joihin on tunnistauduttu Katso-tunnisteen avulla.

Kuntaliitto teki toukokuussa 2020 kyselyn kunnille Katso-tunnisteen käytöstä ja toi ilmi uutisoinnissaan 18.6.2020 mm. haastavan aikataulun siirtymän suhteen sekä oli huolissaan viranomaisten viestinnästä kuntiin päin.

Katso-palvelu on korvattu Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuus -tukipalveluilla. Kunnille tämä muutos tarkoittaa sitä, että työntekijöiden tulee jatkossa kirjautua vahvasti Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko virkakorttia tai mobiilivarmennetta käyttämällä.

Kela uutisoi 24.11.2020, että Kelan asiointipalvelussa noin 40 % käyttäjistä on antanut valtuuksia suomi.fi-palveluissa. Erimerkiksi Kelalla ei ole suoraa näkymää siihen, miltä sen käyttäjäorganisaatioilta valtuutukset puuttuvat, joten kohdennettua viestintää ei ole voitu tehdä.

Katso-tunnisteen alasajon ja siirtymän viestintävastuu on jokaisella kuitenkin jokaisella Katso-tunnistetta tunnistautumispalveluna tarjonneella viranomaisella itsellään. Näiden organisaatioiden on tullut myös ohjeistaa asiakasorganisaatioitaan Suomi.fi-palveluiden käyttöönotossa.

Kuntalaisten palveluiden saatavuuden jatkumisen vuoksi kuntien tulisikin itse huolehtia, että asianmukaiset valtuutukset ovat kunnossa niillä käyttäjillä, joilla on tarve päästä niihin viranomaisten palveluihin, joihin tulee vahvasti tunnistautua ja joihin on aiemmin tunnistauduttu Katso-tunnisteella. Tämä vaatii osassa organisaatiota myös laitehankintoja.

Lisää verkossa

Tagit
Hanna Menna

Hanna Menna

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
Vastuualueet
  • tiedonhallintaan liittyvät yhteistyöryhmät
  • ICT- ja digitalisaatioon liittyvien edunvalvonta-asioiden koordinaatio
  • kansallisten digitalisaatioon liittyvien hankkeiden ja palveluiden seuranta ja yhteistyön edistäminen