Kotihoidon pysäköintiin uusia säännöksiä - kunta päättää pysäköintitunnuksen käyttöönotosta

kotihoidon pysäköinti

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020 ja siihen sisältyvät kotihoidon pysäköintitunnusta koskevat uudet säännökset. Kunnat voivat jatkossa halutessaan päättää, että pysäköintitunnuksella saa pysäköidä niiden maksullisille sekä liikennemerkillä rajoitetuille ja kielletyille paikoille.

Kunnat vastaavat katuverkostaan ja hallinoivat katutilansa käyttöä. Kotihoidon järjestäjinä kunnat ovat myös merkittävin palvelun tuottaja. Jatkossa kunta voi päättää, ottaako se kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöön vai kehittääkö se esimerkiksi omaa pysäköintilupajärjestelmäänsä kotihoidon tarpeisiin sopivaksi.

- Yleisesti kuntien välillä on isoja eroja pysäköinnissä ja sen järjestämisessä. Ennen päätöstä pysäköintitunnuksen käyttöönotosta kunnan kannattaa arvioida toimialojensa yhteistyönä, miten nykyinen pysäköintijärjestelmä toimii, onko siinä ongelmia ja jos on, millä alueilla ja millaisia vaihtoehtoja järjestelmän kehittämiselle on, sanoo liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna.

Tieliikennelain mukainen kotihoidon pysäköintitunnus ei itsessään lisää pysäköintipaikkojen määrää. Tunnuksen voivat saada yksityiset ja julkiset kotihoidon toimijat.

- Tunnuksen myöntäminen yksityiselle toimijalle edellyttää, että se toimii kunnan tai kuntayhtymän kilpailutettuna toimijana tai palvelusetelipalveluntuottajana, kertoo erityisasiantuntija Anna Haverinen.

Uudet säännökset eivät ratkaise kotihoidon pysäköinnin ongelmia

Kotihoidon pysäköintitunnuksella saa pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta kunnan maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta ja alueella, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Tunnuksella on mahdollista pysäköidä pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköintiaikaa on rajoitettu. Lisäksi se mahdollistaa pysäköinnin pihakadulla ja huoltoajo sallittu -lisäkilven alueella katuverkolla.   

Kotihoidon pysäköinnin uudet säännökset eivät poista kotiin tuotavien palvelujen pysäköinnin ongelmia kiinteistöjen alueilla. Pysäköintitunnus ei esimerkiksi oikeuta pysäköimään yksityisten kiinteistöjen piha-alueille.

- Kotihoidon työntekijöiden pysäköintitarve liittyy kuitenkin yleensä yksityisellä tontilla asuvan asiakkaan luona käyntiin. Taloyhtiöiden tulisikin tarjota mahdollisuuksien mukaan tonteillaan vieraspysäköintiä lyhyitä käyntejä varten. Kunta voi vaikuttaa näiden paikkojen tarjontaan uusissa kohteissa asemakaavamääräysten kautta sekä kannustaa kiinteistöjä tarjoamaan vieraspysäköintiä tonteillaan vapaaehtoisesti, Vilkuna sanoo.

Laki antaa kunnille harkintavaltaa

Laki mahdollistaa kunnille harkintavaltaa myös siinä, millaisia tehtäviä hoitavat voivat saada pysäköintitunnuksen. Kunta voi harkita esimerkiksi, onko pysäköintitunnus tarpeen myöntää kotipalvelun lisäksi myös tukipalveluille tai onko tunnuksen myöntäminen tarkoituksenmukaista jos tarve on lyhytaikainen.

- Tärkeää on, että samankaltaisia tehtäviä suorittavia julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia kohdellaan tasavertaisesti samoilla periaatteilla, Vilkuna sanoo. 

Lisätiedot:

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, p. 09 771 2104, johanna.vilkuna(a)kuntaliitto.fi

Anna Haverinen, erityisasiantuntija, p. 09 771 2364, anna.haverinen(a)kuntaliitto.fi

Katso kunnille lähetetyt tarkemmat tiedot kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönotosta liitteistä. 

Tagit