Selvitys: Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisät ja palveluseteli 2020

Kotihoidon tuen kuntalisää maksavien kuntien määrä hieman lisääntynyt

Tuoreen tiedon mukaan kotihoidon tuen kuntalisää maksavien kuntien määrä on hieman lisääntynyt. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksavien kuntien osuus on edelleen hieman vähentynyt. Sen sijaan palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuspalveluissa on edelleen kasvanut verrattuna vuoteen 2018.

Tämä ilmenee Kuntaliiton kyselystä, joka toteutettiin lokakuun 2020 aikana. Kyselyllä kartoitettiin kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisiä ja perusteita niiden maksamiseen sekä palvelusetelin käyttöä varhaiskasvatuksessa. Kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2018.

- Koronatilanteen vuoksi tämän vuoden kysely jouduttiin siirtämään syksyyn. Esimerkiksi asiakasmaksujen osalta lähes kaikki kunnat antoivat maksuhyvityksiä koronasta johtuvista poissaoloista. Monissa kunnissa hyvityksiä on jatkettu syksylläkin. Tuloksista ei ole havaittavissa, että koronalla olisi ollut vaikutusta toimintatapoihin kuntalisien ja palvelusetelin osalta, toteaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen.

Kyselyn perusteella kotihoidon tuen kuntalisää vuonna 2020 maksoi 20,9 % kyselyyn vastanneista kunnista, 36 % ilmoitti maksavansa yksityisen hoidon tuen kuntalisää ja 36 % kertoi käyttävänsä palveluseteliä varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä.

Ratkaisut kuntalisien ja palvelusetelien osalta kuntakohtaisia

Kuntakokoluokkien ja kuntien väliset painotukset maksuperusteissa vaihtelevat jonkin verran. Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen on selvästi muita yleisempää suurissa yli 100 000 asukkaan kunnissa, joista neljä kuntaa yhdeksästä kertoi maksavansa kuntalisää. Vähiten kuntalisää maksetaan 10 001–20 000 asukkaan kunnissa. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan erityisesti suurissa ja keskisuurissa vähintään 20 000 asukkaan kunnissa, kun taas alle 5 000 asukkaan kunnista vain 17 kuntaa maksoi yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

- On huomattava, että aiempiin kyselyihin verrattua kotihoidontuen kuntalisää maksavien kuntien määrä ei ole enää vähentynyt. Toisaalta ei myöskään voida todeta, että kuntalisää maksettaisiin vain tietyn kokoisissa kunnissa, sillä kyseistä lisää maksavia kuntia löytyy kaikista kokoluokista. Yksityisen toiminnan osalta kunnat siirtyvät edelleen enenevässä määrin palvelusetelitoimintaan, Lahtinen kertoo.

Ratkaisut kuntalisien ja palvelusetelien osalta ovat hyvin kuntakohtaisia ja toimintatavoista halutaan päättää itse. Perhevapaauudistuksen yhteydessä on syytä tarkastella koko kotihoidontukijärjestelmää. Kotihoidontuki sekä yksityisenhoidon tuki kuntalisineen ovat kokonaan kunnan rahoittamaa, vaikka Kela pääsääntöisesti huolehtii maksatuksesta.

Kyselyyn vastasi Manner-Suomen kunnista 89,5 prosenttia (263 kuntaa). Manner-Suomessa oli kyselyn toteutushetkellä 294 kuntaa. Vuonna 2018 vastaavaan kyselyyn vastasi Manner-Suomen kunnista 86 prosenttia (255/295 kuntaa).

Asiakasmaksukäytänteiden osalta on julkaistu erillinen raportti

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme