Kulttuuri, kirjasto ja taiteen perusopetus koronakriisissä

Hallitus linjasi toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjaukset ovat näillä näkymin voimassa 13. toukokuuta 2020 asti.

Alla olevat ohjeistukset pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston linjauksiin.

Museot, kirjastot ja kulttuuritalot

Valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat suljetaan. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Kirjasto palvelee asiakkaitaan e-aineistoilla ja muilla verkkopalveluilla ml. neuvonta ja ohjaus. Myös moni museo tarjoaa virtuaalisia museonäyttelykäyntejä, samoin kuin teatterit ja muut esittävän taiteen yksiköt mahdollisuuksien mukaan esityksiään suoratoistona/tallenteena eri kanavien kautta.

Aluehallintovirasto antaa viranomaisena tarkentavia ohjeita. Näin on muun muassa tehty kirjastotoiminnasta: http://www.avi.fi/web/avi/kirjastot-ajankohtaista

Museorakennukset on rajoitustoimien mukaisesti suljettu yleisöltä ja asiakkailta. Tämä ei kuitenkaan estä toiminnan jatkamista mahdollisuuksien mukaan muulla tavoin. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittaa, että toiminnan kannalta kriittiset tehtävät määriteltäisiin ja erityisesti kulttuuriomaisuuden turvaamiseen liittyvä työ ja keskeisten asiantuntijatehtävien hoitaminen pyrittäisiin turvaamaan poikkeusolojen aikana.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten tilat suljetaan, ja lähiopetus niissä keskeytetään. Vaihtoehtoisia tapoja järjestää opetusta voivat olla etäopiskelu, erilaiset digitaaliset oppimisympäristöt ja -ratkaisut sekä tarvittaessa itsenäisen opiskelun hyödyntäminen.

Koulutuksen järjestäjän ei tarvitse järjestää koulutusta, jos koulutuksen järjestäminen muulla tavoin kuin lähiopetuksena ei ole mahdollista.

Harrastaminen

Kirjastot, nuorisotilat sekä muut harrastuspaikat ja harrastustoiminta suljetaan. Tartuntojen vähentämiseksi ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla tulee välttää.

Kulttuuri- ja liikuntatapahtumat

Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään. Myös mm. teatterinäytökset, konsertit ja näyttelyt kuuluvat määräyksen piiriin.

Valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö suhtautuu koronavirustilanteesta johtuen joustavasti siihen, että välttämättömät avustetun toiminnan tai hankkeen esim. aiemmin varatuista matkoista tai tehdyistä tila- ja majoitusvarauksista aiheutuneet kustannukset voidaan kattaa avustuksella.

  • Avustuksen käyttöaikaan voi ehtojen ja rajoitusten mukaisesti hakea lisäaikaa.
  • Selvityksen tai sen liitteiden toimittamiselle voi ehtojen ja rajoitusten mukaisesti hakea lisäaikaa. Yleisavustuksen saajat toimittavat avustuksen käyttöä koskevan selvityksen määräaikaan mennessä. Mikäli tilinpäätöstä ei ole vahvistettu, voidaan selvitykseen liittää vahvistamaton, hallituksen allekirjoittama tilinpäätös. Vahvistettu tilinpäätös toimitetaan myöhemmin, selvityksen täydennyksenä, mikäli se poikkeaa hallituksen allekirjoittamasta.
  • Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.
  • Avustuksen käyttö ei saa olla ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen, ehtojen ja rajoitusten kanssa.

Kulttuuri- ja taidelaitosten valtionosuudet

  • Korona-tilanteesta aiheutuvat toiminnan keskeytyminen, teattereiden ja orkestereiden esitystoiminnan peruutukset ja museoiden sulkeminen eivät vaikuta laitosten vuoden 2020 valtionosuuksien määrään. Tilanteesta aiheutuvan toiminnan supistumisen tai henkilöstövähennyksien johdosta ei tehdä valtionosuuksien takaisinperintää.
  • Vuoden 2020 toteutuneiden henkilötyövuosimäärien ja kustannustietojen osalta otetaan huomioon poikkeukselliset toimintaolosuhteet.
  • Museoiden osalta noudatetaan lähtökohtaisesti vuosille 2021–2023 vahvistettua rahoitussuunnitelmaa.        
           

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston ohjeet ja linjaukset poikkeustilanteessa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Aluehallintovirastojen määräykset on annettu yleistiedoksiantona: http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot

Aluehallintoviraston linjaukset ja usein kysytyt kysymykset: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset?fbclid=IwAR2dnWdX29-ATM_GtNiTlhXMdZcQUBpbe1mM2Dr6uh_5A1-xnI7-FCJ1MOU#F-8

Valtionavustusasiat: valtionavustusasiat@minedu.fi

Tukea ja avustuksia taiteen tekijöille

Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa

Yksinyrittäjät (ml. taidealan yksinyrittäjät) voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu
 

TAKU ry - Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille – päivittyvä hyvien uutisten lista

Sivulle koottu ja listaa täydennetään taiteen ja taiteen tekijöille suunnattuja avustuksia, apurahoja ja muita tukia.

http://taku.fi/hyvienuutistenlista/?fbclid=IwAR1gwOllHUdhLITbExfGzdhBAoXrvD82VUIbUvWcREkGzjOfuuiWhdI5R9U

Lisätietoa koronasta ja sen vaikutuksista kuntiin:

Seuraa Kuntaliiton sivustoa Koronavirus: Koottuja ohjeita ja yhteystietoja. Sivustolle päivitetään viranomaisten määräykset ja ohjeet: https://www.kuntaliitto.fi/koronavirus

Kuntaliitto suosittaa kuntia tukemaan kulttuuri- ja sivistystoimijoita mahdollisuuksien mukaan: https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2020/kuntaliitto-suosittaa-kuntia-tukemaan-koronan-vuoksi-vaikeuksiin-joutuneita-kulttuuri-ja

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme