Johanna Selkee ja Päivi Väisänen-Haapanen 23.3.2020

Kuntaliitto suosittaa kuntia tukemaan koronan vuoksi vaikeuksiin joutuneita kulttuuri- ja sivistyspalveluja tuottavia toimijoita

Suomi siirtyi uuteen aikaan, kun hallitus totesi 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Jo tätä ennen oli päätetty, että käytännössä kaikki yleisötapahtumat kielletään. Lähiopetus on keskeytetty ja tilat suljettu myös taiteen perusopetusta tarjoavissa oppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa ja muissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Päätökset ovat ymmärrettäviä ja tarpeellisia.

Kansalaisopistot ja taiteen perusopetusoppilaitokset pyrkivät järjestämään koulutusta poikkeuksellisessakin tilanteessa mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena tai esimerkiksi siirtämällä opetusta eteenpäin, jotta jo maksetuille kurssimaksuille saadaan vastinetta. Osaa kursseista ei kuitenkaan ole mahdollista järjestää etäopetuksena tai vaihtoehtoisin keinoin. Kuntien olisi nyt hyvä esimerkiksi tukea kuntalaisia mahdollisuudella saada osa kansalaisopistojen kurssimaksusta palautuksena tai vaihtoehtoisesti maksun huomioimista alennuksena tai mahdollisuutena osallistua kurssitarjontaan myöhemmin. Opistojen ja toteutumatta jäävien kurssien volyymit on ratkaisuissa voitava myös ottaa huomioon.

Vaikeassa tilanteessa kysytään joustavuutta ja uusiakin toimintatapoja järjestää toimintaa ja opetusta lähiopetusta ja kokoontumisia korvaavilla järjestelyillä. Tilanne on erityisen hankala kulttuuritapahtumille ja festivaaleille.

Suosittelemme kuntia mahdollisuuksien mukaan etsimään yhdessä toimijoiden, erityisesti kulttuuritapahtumia järjestävien tahojen kanssa, vaihtoehtoisia tapoja toimia ja tuottaa esityksiä. Nyt on tärkeää turvata vakiintuneiden ja merkittävien toimijoiden toimintaedellytykset mahdollisimman hyvin, jotta toimintaa voidaan jatkaa.

Tästä syystä esitämme, että kunnat pidättäytyisivät myönnettyjen kulttuuriavustusten takaisinperinnästä. Vastaavaa harkintaa ovat ilmoittaneet käyttävänsä valtio ja säätiöt omien avustuksiensa suhteen. Esimerkiksi avustusten käyttötarkoitusta muuttamalla voidaan toimintaa avustuksella jatkaa yli poikkeusajan.

Festivaalit ja tapahtumat ovat tärkeitä kuntalaisille ja matkailijoille. Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö ovat osa kuntalaisten vapaa-ajan palveluja, tietojen ja taitojen monipuolista kehittämistä ja harrastamista. Nämä kaikki ovat rakentamassa kunnan elinvoimaista imagoa. Mitä olisikaan Kuhmo ilman Kamarimusiikkia tai Sodankylä ilman Elokuvajuhlia?

Uskomme vahvasti, että kunnista löytyy halua tukea myös poikkeustilanteessa taiteen ja kulttuurin toimijoita sekä vapaan sivistystyön koulutuksen ja taiteen perusopetuksen toteutumista. Kuntalaiset tarvitsevat näitä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevia palveluja jatkossakin.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @JoSelkee

Päivi Väisänen-Haapanen

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @HaapaPaivi 

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.