Kuntaliiton jäsenet ovat entistä tyytyväisempiä liiton toimintaan

79 prosenttia suosittelisi Kuntaiiton palveluja kollegoilleen

Kuntaliiton asiakkaat eli kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien avainhenkilöt arvioivat Kuntaliiton toiminnan parantuneen viimeisen vuoden aikana sekä kokonaisuudessaan, että jokaisella päämittarilla mitattuna.

Kuntaliiton strategiseen asiakastutkimukseen vastanneista 79 prosenttia suosittelisi Kuntaliiton palveluja kollegoilleen. 83 prosenttia arvioi Kuntaliiton tuntevan hyvin kuntien toiminnan edellytykset.

Selvästi aiempaa useampi vastaaja arvioi myös tuntevansa Kuntaliiton toimintaa hyvin.

- Olen iloinen, että pitkäjänteinen työ kaupunkien ja kuntien hyväksi sekä työmme näkyväksi tekeminen on saavuttanut asiakkaamme ja jäsenemme, ja ottamamme uudet askeleet on koettu oikeiksi. Tästä on hyvä jatkaa Kuntaliiton uudistamista entistäkin vaikuttavammaksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kommentoi tuloksia.

Strategisen asiakastutkimuksen avulla Kuntaliitto luotaa asiakkaidensa eli erilaisten kuntatoimijoiden käsityksiä siitä, miten liitto on onnistunut tärkeimmissä tavoitteissaan.

Palvelutoiminta saa eniten kiitosta, edunvalvonnassa eniten kehitettävää

Tunnettuuden kasvu sekä tyytyväisyys eri osa-alueisiin näkyy kaikissa kuntaryhmissä. Selkeintä parannusta lähes jokaisella päämittarilla on tapahtunut pienissä kunnissa. Pienten kuntien ja ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien ryhmissä tulokset ovat parantuneet erityisen selvästi. Kuluneen vuoden aikana molempien kanssa on käynnistetty kuntatyyppiverkosto-yhteistyö.

Suosittelu eli asiakaskokemuksen tärkein mittari on noussut jo kolmen vuoden ajan. Arviot vaikuttavuudesta ovat nousseet kaksi vuotta. Viimein tänä vuonna lähti nousuun myös arviot Kuntaliitosta suunnannäyttäjänä.

- Käynnistimme muutama vuosi sitten aiempaa näkyvämmän asiakkuustyön ja tiivistimme kumppanuuttamme kaupunkien ja kuntien kanssa erilaisissa verkostoissa, yhteysjohtaja José Valanta summaa.

Edunvalvontaa pidetään edelleen tärkeimpänä tehtävänä ja suhteessa odotuksiin siinä on eniten kehitettävää. Edunvalvonnan osalta erityisen kriittisiä verrattuina muihin ovat suurten kaupunkien vastaajat.

Eniten parannusta päätehtävissämme viime vuoteen verrattuna on tapahtunut palvelutoiminnassa.

Tutkimus toteutettiin kesä-heinäkuussa 2020. Vastauksia pyydettiin kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistolta, kuntajohtajilta, koulutuskuntayhtymien, maakuntaliittojen ja sairaanhoitopiirien johtajilta, Kuntaliiton luottamushenkilöiltä, strategia-, kehitys-, toimiala- sekä palo- ja pelastustoimen johtajilta sekä kaupunkien johtoryhmien jäseniltä. Vastauksia saatiin yhteensä 395.

Tutkimuksen toteuttamisesta vastasi Innolink.