Kuntaliiton uusi tutkimusohjelma tarkastelee kuntien erilaisuutta ja tuottaa tietoa kuntien työn tueksi 

erilaistuva kuntasuomi

Kuntaliiton koordinoima uusi tutkimusohjelma Erilaistuva KuntaSuomi 2025 tarkastelee kuntien moninaisuutta, erilaisuutta ja erilaistumiskehitystä Suomen kunnissa. 

Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa vertailevaa tietoa kuntien kestävien ratkaisujen ja toimintamallien tueksi sekä lisätä yleistä tietoisuutta kuntien toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja haasteista muuttuvassa ja erilaistuvassa kuntakentässä. 

- Suomen kuntakenttä moninaistuu vuosi vuodelta, eivätkä samat ratkaisut toimi kaikkialla. Haluamme tuoda erilaisten kuntien äänen paremmin esiin ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Kuntien erilaistuminen ja kuntien välinen vertailu on ollut aikaisemminkin keskiössä Kuntaliiton tutkimusohjelmissa. Nyt ajankohtaisen tiedon tuottaminen ja analysoiminen on entistäkin tärkeämpää, kertoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.   

Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa tietoa kuntien uusien ratkaisujen ja käytäntöjen tueksi sekä lisätä yleistä tietoisuutta kuntien toiminnasta.  

Tutkimusohjelma käynnistyy kuntalais- ja kuntapäättäjätutkimuksilla 

Ohjelmassa toteutetaan vuosittain 2-3 tutkimusprojektia. Tutkimuskohteina olevat kunnat valitaan kussakin projektissa erikseen määritellyn tutkimustarpeen mukaan. Tutkimus voidaan kohdentaa kaikkiin kuntiin tai esimerkiksi erilaisia kuntatyyppejä edustaviin kuntiin, alueellisesti rajattuun kuntajoukkoon tai muuhun kuntaotokseen.  

Tutkimusohjelma käynnistyi touko-kesäkuussa 2020 toteutetulla, 30 500 kuntalaiselle suunnatulla kuntalaiskyselytutkimuksella, johon vastasi runsas 10 000 kuntalaista 43 tutkimuskunnassa.  Ohjelma jatkuu elokuun loppupuolella käynnistyvällä, 42 tutkimuskuntaan kohdistuvalla kuntapäättäjätutkimuksella. 

- Molemmissa tutkimuksissa kohdejoukko muodostaa edustavan otoksen erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilta Suomea, ja näin tulokset voidaan yleistää koko kuntakenttään, Pekola-Sjöblom sanoo.

Kuntapäättäjien näkemyksiä päätöksenteosta ja johtamisesta kartoitetaan laajalla kyselyllä 

Osana uutta tutkimusohjelmaa toteutettavan kuntapäättäjäkyselyn avulla kartoitetaan kuntien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä luottamushenkilötyön edellytyksistä, päätöksenteosta ja johtamisesta, kunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä palvelujen, johtamisen ja demokratian kehittämisestä. 

Elo-syyskuussa 2020 yhdessä Åbo Akademin kanssa toteutettavan kyselyn kohdejoukkona ovat 42 tutkimuskunnan valtuutetut ja hallituksen jäsenet, lautakuntien puheenjohtajat sekä johtoryhmän jäsenet. Kuntapäättäjäkyselyn tuloksia julkaistaan vaiheittain ja teemoittain loppusyksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Tutkimukseen osallistuvat kunnat saavat käyttöönsä myös oman kuntansa tuloksia. 

Kysely tuottaa tietoa kuntien strategia- ja kehittämistyöhön sekä päätöksenteon ja tulevan valtuustokauden suunnittelun tueksi. 

- Tutkimuksen avulla saadaan vertailutietoa niin nykytilasta kuin ajallisesta kehityksestä erityyppisten kuntien ja eri päättäjäryhmien näkökulmista. Kysely tukee myös kuntavaalien 2021 tietotarpeita ja luottamushenkilökoulutusta. 

Kuntapäättäjätutkimus on jatkoa Kuntaliiton aiempien tutkimusohjelmien (ARTTU2, Paras-ARTTU ja KuntaSuomi 2004) yhteydessä tehdyille kuntapäättäjäkyselyille.

Lisätietoja uudesta tutkimusohjelmasta: 

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi 

Sini Sallinen, kuntakehitys- ja tutkimusjohtaja, sini.sallinen@kuntaliitto.fi 

Lisätietoja Kuntapäättäjätutkimuksesta: 

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi 

Siv Sandberg, tutkija, Åbo Akademi, siv.sandberg@abo.fi  

https://www.kuntaliitto.fi/erilaistuvakuntasuomi2025

www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020 

www.kuntaliitto.fi/kuntapaattajatutkimus2020 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista