Kuntapäättäjätutkimus 2020 

Kyselytutkimus kuntapäättäjistä toteutetaan Kuntaliiton ja Åbo Akademin yhteistyönä syyskaudella 2020. Kyselyn avulla kartoitetaan päättäjien toimintaa ja mielipiteitä muun muassa seuraavista asioista:  

  • toiminta luottamushenkilönä ja kuntavaalit 

  • kunnan kehittäminen ja uudistukset 

  • kunnallinen päätöksenteko ja valtuustokauden arviointi 

  • kunnallisen demokratian kehittäminen 

  • häirintä ja uhkailu 

Sähköisen kyselyn kohdejoukkona ovat kunnanvaltuutetut, hallituksen jäsenet, lautakuntien puheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat 42 tutkimuskunnassa. Tutkimuskunnat ovat koko kuntakenttään yleistettävä otos, joka edustaa erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolelta Suomea. Tutkimuskunnat ovat samoja kuin Kuntaliiton Kuntalaistutkimuksessa 2020.  

Kuntapäättäjätutkimus tuottaa tietoa kuntien strategia- ja kehittämistyöhön sekä päätöksenteon ja tulevan valtuustokauden suunnittelun tueksi.  

Tutkimuksen avulla saadaan vertailutietoa niin nykytilasta kuin ajallisesta kehityksestä erityyppisten kuntien ja eri päättäjäryhmien näkökulmista. 

Kuntapäättäjäkyselyn tuloksia tullaan julkaisemaan vaiheittain ja teemoittain syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Tutkimukseen osallistuvat kunnat saavat alkusyksyllä käyttöönsä oman kuntansa tuloksia. 

Jatkoa aiemmille tutkimuksille 

Kuntapäättäjätutkimus on jatkoa Kuntaliiton aiempien tutkimusohjelmien (ARTTU2, Paras-ARTTU ja KuntaSuomi 2004) yhteydessä tehdyille kuntapäättäjäkyselyille 1995, 1999, 2003, 2010, 2015 ja 2017.  

Lisätietoja kuntapäättäjäkyselystä antavat: 

Marianne Pekola-Sjöblom, s-posti: marianne.pekola-sjoblom(a)kuntaliitto.fi 

Siv Sandberg, s-posti: siv.sandberg(a)abo.fi 

ARTTU2-ohjelman päättäjätutkimukset 2015 ja 2017.

Linkit aiempien kuntapäättäjätutkimusten raportteihin:  

Linkki Kuntaliiton muihin aihepiirin julkaisuihin:  www.kuntaliitto.fi/julkaisut > Johtaminen ja kehittäminen