Kuntaliitto kuuli verkostojen näkemyksiä sote-lakiluonnoksista

Kuntaliiton verkostoissa käsiteltiin elokuun aikana laajasti sote-uudistusta koskevia lakiluonnoksia sekä niihin liittyviä kuntatoimijoiden kannalta keskeisimpiä kysymyksiä.

Kuntaverkostojen näkemyksiä sekä Kuntaliiton lausuntovalmistelun tilannetta käsiteltiin torstaina 3.9. järjestetyssä sote-tulevaisuuspäivässä. Käsittelyiden yhteenvetona todettiin, että kunnissa kannatetaan uudistuksen tavoitteita, mutta lakiluonnosten mukaisten ratkaisujen ei nähdä vielä riittävästi turvaavan niiden toteutumista. Tavoitteista erityisesti kustannusten kasvun hillinnän toteutumista pidetään epäuskottavana. Suuri osa kuntaedustajista katsoo, että uudistuksessa digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen on huomioitu hyvin, mutta esimerkiksi alueiden ja kuntien erityispiirteiden huomiointi nähdään puutteellisena.

Kuntien ja kaupunkien näkemyksissä korostuivat erityisesti huolenaiheet uudistuksen vaikutuksista kuntien ja kaupunkien elinvoimaan, investointikykyyn ja jäljelle jäävien tehtävien rahoitukseen. Sote-johdon verkostoissa nähdään uudistuksessa olevan paljon mahdollisuuksia, mutta rahoituskysymykset, investointien ohjaus, sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden hyödyntämistä koskevat rajoitukset herättävät keskustelua. Pelastuslaitokset puolestaan kantavat voimakkaimmin huolta pelastustoimen riittävästä rahoituksesta.

Kuntaliiton sote-lakiluonnosten käsittelyyn keskittyneitä verkostotapaamisia järjestettiin 11.8–2.9.2020 välisenä aikana yli kaksikymmentä ja niihin osallistui yhteensä noin 700 kuntien ja kuntayhtymien päättäjää ja asiantuntijaa. Palaute lakiluonnosten vuorovaikutteisesta käsittelymallista oli positiivista. Noin 90 % verkostokäsittelyihin osallistuneista koki Kuntaliiton valitseman toimintamallin hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi.

Kuntaliitto hyödyntää kuntatoimijoilta saatua palautetta omassa lausuntovalmistelussaan. Kuntaliiton lausuntoluonnos julkaistaan tiistaina 8.9.

Sote-tulevaisuuspäivän tallenne ja esitysmateriaalit löytyvät täältä.

Tags