KuntaTurva-hanke selvittää kuntien turvallisuustilannetta

Kuntien tuottamissa palveluissa esiintyy kasvavassa määrin turvallisuusuhkia, jotka vaikuttavat kuntien henkilöstöön sekä kuntapalveluiden asiakkaisiin. Myös kuntien luottamushenkilöt kokevat luottamustehtävänsä hoitamiseen liittyvää uhkailua. Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että kuntien työntekijät voivat työskennellä turvallisessa ympäristössä sekä luottamushenkilöt voivat hoitaa luottamustehtäväänsä ilman painostusta, väkivallan uhkaa tai pelkoa osallistua kokouksiin väkivaltaisten hyökkäysten pelossa. Tarve turvallisuuden lisäämiseen on Kuntaliiton käsityksen mukaan tietyissä kuntien tiloissa ilmeinen.

Kuntaliitto teki kuntakentältä saamansa aiheellisen palautteen perusteella aloitteen turvatarkastusten mahdollistamisesta kunnan julkisissa tiloissa. Asiaa valmisteltaessa havaittiin, että koko kuntasektoria koskevaa laaja-alaista turvallisuusselvitystä ei ole aiemmin tehty. Yksittäisiä tutkimuksia kuntien eri toimintojen turvallisuustasoista on tehty, mutta kokoavaa ja laaja-alaista tutkimusta uhkatilanteiden määrästä ja turvatoimien tasosta ei ole aiemmin tehty.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, missä ja milloin turvatarkastuksia tarvitaan kuntien kokousten turvallisuuden takaamiseksi. Tutkimushankkeen tarkoituksena on muodostaa laaja tilannekuva kunnan eri palvelujen ja päätöksentekoelimien turvallisuustilanteesta, sekä antaa arvokasta tietoa kuntien turvatarkastuksia selvittävän työryhmän työskentelyyn. Tutkimushankkeen loppuraportti julkaistaan loppuvuodesta.

Tutkimukseen liittyvä kysely on toimitettu kunnille vastattavaksi, ja vastausaikaa on vielä ensi viikkoon saakka. Kysely tuottaa ensiarvoisen tärkeää tietoa kuntien turvallisuustilanteesta, ja siitä syystä Kuntaliitto suosittelee kaikkia kyselyn saaneita vastaamaan tutkimukseen.

Aiheesta lisää 

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule kuulolle kuinka kunnat sykkivät -webinaariin

Valtakunnallisessa kuntakyselyssä ”Kuinka kuntasi sykkii?” kartoitettiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntansa tilannekuvasta. Perjantaina 15.3. kello 8.30-10 vedämme yhteen mielenkiintoisimpia tuloksia.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.