KuntaTurva-hanke selvittää kuntien turvallisuustilannetta

Kuntien tuottamissa palveluissa esiintyy kasvavassa määrin turvallisuusuhkia, jotka vaikuttavat kuntien henkilöstöön sekä kuntapalveluiden asiakkaisiin. Myös kuntien luottamushenkilöt kokevat luottamustehtävänsä hoitamiseen liittyvää uhkailua. Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että kuntien työntekijät voivat työskennellä turvallisessa ympäristössä sekä luottamushenkilöt voivat hoitaa luottamustehtäväänsä ilman painostusta, väkivallan uhkaa tai pelkoa osallistua kokouksiin väkivaltaisten hyökkäysten pelossa. Tarve turvallisuuden lisäämiseen on Kuntaliiton käsityksen mukaan tietyissä kuntien tiloissa ilmeinen.

Kuntaliitto teki kuntakentältä saamansa aiheellisen palautteen perusteella aloitteen turvatarkastusten mahdollistamisesta kunnan julkisissa tiloissa. Asiaa valmisteltaessa havaittiin, että koko kuntasektoria koskevaa laaja-alaista turvallisuusselvitystä ei ole aiemmin tehty. Yksittäisiä tutkimuksia kuntien eri toimintojen turvallisuustasoista on tehty, mutta kokoavaa ja laaja-alaista tutkimusta uhkatilanteiden määrästä ja turvatoimien tasosta ei ole aiemmin tehty.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, missä ja milloin turvatarkastuksia tarvitaan kuntien kokousten turvallisuuden takaamiseksi. Tutkimushankkeen tarkoituksena on muodostaa laaja tilannekuva kunnan eri palvelujen ja päätöksentekoelimien turvallisuustilanteesta, sekä antaa arvokasta tietoa kuntien turvatarkastuksia selvittävän työryhmän työskentelyyn. Tutkimushankkeen loppuraportti julkaistaan loppuvuodesta.

Tutkimukseen liittyvä kysely on toimitettu kunnille vastattavaksi, ja vastausaikaa on vielä ensi viikkoon saakka. Kysely tuottaa ensiarvoisen tärkeää tietoa kuntien turvallisuustilanteesta, ja siitä syystä Kuntaliitto suosittelee kaikkia kyselyn saaneita vastaamaan tutkimukseen.

Aiheesta lisää 

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

 

Tagit
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • johtamisen ongelmatilanteet
 • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Jonna Törnroos

Etunimi
Jonna
Sukunimi
Törnroos
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2674
Kännykkä
+358 40 5667 770
Vastuualueet
 • julkiset hankinnat
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö; Kuntaliiton lakimiehet