Kuntien kestävään yhdyskuntarakentamiseen ja ympäristötyöhön suunnattuja rahoitushakuja käynnissä

rahoitusta

Kuntien ympäristötyöhön on tarjolla rahoitusta. Kokosimme käynnissä olevat rahoitushaut:

Avustus kunnille öljylämmityksestä luopumiseen (ARA):
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_kunnille_oljylammityksesta_luopumiseen

Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen (ARA):
https://www.ara.fi/latausinfra-avustus  

Energia-avustukset asuinrakennuksille (ARA):
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus  

Tieliikenteen infrastruktuurituki vuonna 2020 (julkiset latausasemat ja kaasuntankkausasemat)
https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki

Avustus ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille (YM):
https://ym.fi/-/jaossa-13-miljoonaa-euroa-ravinteiden-kierratysta-ja-jatevesien-kasittelyn-energiatehokkuutta-edistaville-hankkeille

Avustus julkisen puurakentamisen kehittämishankkeille (YM): https://ym.fi/-/ymparistoministerio-myontaa-jalleen-avustusta-julkisen-puurakentamisen-kehityshankkeille-ensimmaisella-hakukierroksella-kayntiin-8-hanketta

Tukea kestävään liikkumiseen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen (Traficom): https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tehdaan-kavelybuumista-pysyva-ilmio-ja-parannetaan-nuorten-turvallisuutta

Avustusta lähivirkistysalueiden sekä kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen ja kehittämiseen (YM):
https://ym.fi/-/10184/kaksi-erityisavustushakua-kunnille-kaynnistyy-avustusta-lahivirkistysalueiden-seka-kansallisten-kaupunkipuistojen-kunnostamiseen-ja-kehittamiseen

Vesistökunnostuksen rahoitushaku (YM):
https://ym.fi/vesistokunnostus?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=vesistokunnostus&utm_content=search_ad

Haitallisten vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku (ELY):
https://www.ely-keskus.fi/haitallisten-vieraslajien-torjunnan-neuvonnan-ja-torjuntatoimenpiteiden-j-c3-a4lkiseurannan-avustushaku

Metso-rahoitushaku talousmetsien luonnonhoidon kehittämishankkeille (MMM): https://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Taman_syksyn_METSOrahoitushaku_talousmet(58639)

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!