Kuntien kestävään yhdyskuntarakentamiseen ja ympäristötyöhön suunnattuja rahoitushakuja käynnissä

rahoitusta

Kuntien ympäristötyöhön on tarjolla rahoitusta. Kokosimme käynnissä olevat rahoitushaut:

Avustus kunnille öljylämmityksestä luopumiseen (ARA):
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_kunnille_oljylammityksesta_luopumiseen

Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen (ARA):
https://www.ara.fi/latausinfra-avustus  

Energia-avustukset asuinrakennuksille (ARA):
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus  

Tieliikenteen infrastruktuurituki vuonna 2020 (julkiset latausasemat ja kaasuntankkausasemat)
https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki

Avustus ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille (YM):
https://ym.fi/-/jaossa-13-miljoonaa-euroa-ravinteiden-kierratysta-ja-jatevesien-kasittelyn-energiatehokkuutta-edistaville-hankkeille

Avustus julkisen puurakentamisen kehittämishankkeille (YM): https://ym.fi/-/ymparistoministerio-myontaa-jalleen-avustusta-julkisen-puurakentamisen-kehityshankkeille-ensimmaisella-hakukierroksella-kayntiin-8-hanketta

Tukea kestävään liikkumiseen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen (Traficom): https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tehdaan-kavelybuumista-pysyva-ilmio-ja-parannetaan-nuorten-turvallisuutta

Avustusta lähivirkistysalueiden sekä kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen ja kehittämiseen (YM):
https://ym.fi/-/10184/kaksi-erityisavustushakua-kunnille-kaynnistyy-avustusta-lahivirkistysalueiden-seka-kansallisten-kaupunkipuistojen-kunnostamiseen-ja-kehittamiseen

Vesistökunnostuksen rahoitushaku (YM):
https://ym.fi/vesistokunnostus?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=vesistokunnostus&utm_content=search_ad

Haitallisten vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku (ELY):
https://www.ely-keskus.fi/haitallisten-vieraslajien-torjunnan-neuvonnan-ja-torjuntatoimenpiteiden-j-c3-a4lkiseurannan-avustushaku

Metso-rahoitushaku talousmetsien luonnonhoidon kehittämishankkeille (MMM): https://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Taman_syksyn_METSOrahoitushaku_talousmet(58639)

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!