Luonnon monimuotoisuus ratkaistaan paikallisesti - nyt juhlitaan kuntien luonnonsuojelutyötä

luonnon monimuotoisuus

Tällä viikolla vietetään YK:n kansainvälistä luonnon monimuotoisuusviikkoa ja tänään 22.5. Suomessa juhlistetaan luonnon monimuotoisuuden päivää. Tiesitkö, että ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään usein paikallisesti? Kunnat muun muassa

  • kartoittavat alueensa luontoarvoja
  • ohjaavat maankäyttöä luonnonarvoja vaalien
  • torjuvat haitallisia vieraslajeja
  • toteuttavat luonnonsuojeluhankkeita
  • kunnostavat vesistöjä
  • uudistavat metsien ja viheralueiden hoitokäytäntöjä
  • hyödyntävät luontopohjaisia ratkaisuja, kuten hulevesikosteikkoja, monimuotoista viherrakennetta ja viherkattoja, kaupunkirakenteessa
  • tarjoavat luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia ja oppimisympäristöjä sekä edistävät luontomatkailua
  • lisäävät kuntalaisten luontotietoisuutta kampanjoilla, valistuksella ja kasvatuksella.

Kunnille tarjolla tukea luontotyöhön

Kuntien merkitys luonnon monimuotoisuuden edistäjinä on tunnustettu ja kuntien toimia halutaan tukea. Historiallinen päänavaus työn tueksi on ympäristöministeriön avaama erityishaku kuntien luonnonhoitotöihin.

Erityishaku on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. KuntaHelmi-ohjelmassa ympäristöministeriö myöntää kolmen miljoonan euron erityisavustuksen kunnissa tehtäviin luonnon ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Hakuaikaa on 30.8. saakka.

Kuntien roolia halutaan vahvistaa myös lainsäädännön kautta. Luonnonsuojelulain uudistukseen on asetettu alatyöryhmä laatimaan ehdotuksia kuntien tehtävien kehittämisestä luonnonsuojelulaissa. Kuntaryhmässä on monipuolinen edustus erilaisista kunnista aina Utsjoelta Espooseen. Kumppaneina toimivat Luonnonsuojeluliitto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.

Kuntien luontotoiminnan verkosto käynnistyy

Pian toimintansa aloittaa myös kuntien luontotoiminnan verkosto. Suomen ympäristökeskus ja Kuntaliitto alkavat koordinoida toimintaa, jossa kunnille ja maakunnan liitoille tarjotaan asiantuntijatukea, luonnonsuojelutyön vertaistukea, yhteistyön foorumi, tietoa, koulutusta ja yhteistä hankekehittelyä.

Luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneet kunnat ja maakuntien liitot ovat tervetulleita aloitustilaisuuteen 24.9.2020 Kuntatalolle. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on nyt auki täällä.

Kunnat ovat ottaneet paikallisen ratkaisijan roolin ilmastokriisissä, on syytä uskoa kuntien kykyyn myös luontokriisin ratkojina!

Lisätiedot:

Miira Riipinen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto, p.040 824 4401, miira.riipinen(a)kuntaliitto.fi

Riku Lumiaro, biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija   Suomen ympäristökeskus SYKE, riku.lumiaro(a)ymparisto.fi, p. 040 509 8654

Annika Uddström, tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE, annikka.uddstrom(a)ymparisto.fi, p. 0295 251 715

Tutustu myös: Kunnat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuutta vahvistavasta yhteistyöstä

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!