Miten pandemia muuttaa taloutta? Viisi muutosta ja niihin ratkaisuja

Miten pandemia muuttaa meitä. Teemana talous

1. Työttömyys kasvaa kohisten, ja pienet yritykset ovat ongelmissa, kun ihmiset jäävät kotiin ja palvelut käyttämättä. Kun yrityksillä ei mene hyvin, sillä on suorat, laajat ja pitkäkestoiset vaikutukset kuntatalouteen.

2. Suurten kaupunkien kilpailu kiristyy entisestään. Kaupungit mittelöivät kasvun edellytyksistä, kuten työvoimasta ja kansainvälisistä osaajista.

3. Eriarvoistuminen uhkaa suuria kaupunkeja.

4. Pienimpien kuntien selviytymismahdollisuudet heikkenevät. Verotulot, maksutuotot ja valtionosuudet ovat kaikki punaisella. Valtiontuet auttavat, mutta eivät tue kestävää julkista taloutta. Monille paikallisille investoinneille merkittävien rahoitusinstrumenttien rahoista käydään kuntien kesken kovaa kisaa, johon pienillä kunnilla ei ole resursseja.

5. Arvojen muutos ja ilmastokriisi puhututtaa kaikkia.

Mitä pitäisi tehdä?

Suurimmat kaupungit vastasivat kysymykseen, mitä pitäisi tehdä, jotta pandemian haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi.

1. Kaupungeilla on valtava merkitys koko maan elinvoiman kannalta. Yhdessä tulee käydä keskustelua kaupunkien tehtävistä, priorisoinneista ja siitä, mihin oikeasti on varaa.

2. Uusien innovaatioiden luomiseksi tarjotaan kohtaamismahdollisuuksia startup-yrityksille ja yksinyrittäjille (esim. yhteistyötilat).  Helpotetaan yliopistoissa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden jäämistä Suomeen ja mahdollistetaan työperäinen maahanmuutto kiinnittämällä huomiota myös puolisoon ja perheeseen.

3. Ennaltaehkäistään kaupunkien sisäistä eriarvoistumista ymmärtämällä ilmiötä ja tekemällä tietoisia panostuksia ehkäiseviin toimenpiteisiin.

4. Yleistyvä etätyö lisää seutukaupunkien ja pienempien kuntien edullisten asumismahdollisuuksien ja sujuvan arjen houkuttelevuutta. Muuttoautojen keulat kääntyvät suurkaupungeista harvemmin asutuille alueille.

Monipaikkainen elämä ja hyvinvointia, perhettä ja arkista turvallisuutta korostava arvomaailma kääntyy pienten kuntien eduksi ja tuo positiivisia uutisia väestönkehitykseen liittyen. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat osa kuntaa. Kuntamarkkinoinnilla on nyt momentum.

5. Suurten kaupunkien yhteistyö on ratkaisevassa asemassa ilmastokriisin hillinnässä. Kaupungeissa panostetaan terveysturvallisiin ja viihtyisiin asuinalueisiin lähivirkistysalueita unohtamatta.  Samalla huoltovarmuuskeskustelu vauhdittaa uusien yritysten syntyä ja lisää omavaraisuutta alkutuotannossa.

Tiedot perustuvat Kuntaliiton vetämään kaupunkien ja kuntien koronaennakointityöhön. Kuntaliitto kutsui koronapandemian keskellä 2020 kaupungit ja kunnat vastaamaan siihen, miten korona vaikuttaa työhön, talouteen, valtaan, sosiaalisiin suhteisiin, teknologiaan ja kaupunkeihin. Työn tuloksena syntyi raportti, jossa arvioidaan pandemian vaikutuksia lähitulevaisuudesta vuosikymmenen päähän.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää