Opetus- ja kulttuuriasiat Kuntamarkkinoilla

opetus- ja kulttuuriasiat

Suomalainen koulutusjärjestelmä on kuluvan vuoden aikana näyttänyt vahvuutensa. Mitä ajankohtaista tapahtuu koulutuksen saralla? Onko oppivelvollisuuden laajentaminen uhka vai mahdollisuus?

Kuntamarkkinoilla ohjelmassa muun muassa

9.9. klo 12.00-12.45 Oppivelvollisuuden laajentaminen 

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa perusopetuksen jälkeen toisen asteen tutkinnon. Siirtymällä perusopetuksesta toiselle asteelle on ratkaiseva merkitys tavoitteen saavuttamisessa. Näin ollen ohjauksen ja nivelvaiheen koulutuksen merkitys korostuu.

9.9. klo 15.00-15.20 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

9.9. klo 9.00-9.30 Sivistystoimi koronan jälkeen

Miten korona vaikutti sivistystoimeen ja sen palvelujen järjestämiseen? Olemmeko siirtyneet johonkin uuteen? Miltä syksy näyttää – eteneekö etäopetus entä oppivelvollisuus?

10.9. klo 10.00-10.30 Ajankohtaista lukiokoulutuksesta / Aktuellt inom gymnasieutbildningen 

Mitkä asiat ovat ajankohtaisia juuri nyt lukiokoulutuksessa lyhyellä ja/tai pitkällä aikajänteellä? Mitä kuuluu ops-työlle? Onko lukiodiplomiselvitys valmis? Mitä tiedetään lukiorahoituksesta? Mitä on tapahtumassa lukioverkolle? Seminariet är tvåspråkigt.

Katso koko Kuntamarkkinoiden ohjelma osoitteesta kuntamarkkinat.fi ja ilmoittaudu mukaan! Muista myös puoluejohdon paneeli keskiviikkona 9.9. klo 10.00-11.30.

Tagit