Pandemia muuttaa meitä: mitä tapahtuu kaupungeille?

Miten pandemia muuttaa meitä? Kaupunki. Tyttö kaupungissa

Miten pandemia muuttaa kaupunkeja? Kaupungit ja kunnat vastasivat kysymykseen osana Kuntaliiton vetämää ennakointityötä. Lisäksi kaupungit etsivät ratkaisuja, miten muutoksiin tulisi vastata.

1. Kaupungit menettävät asemaansa vetovoimaisena asuinpaikkana polarisoituen vahvasti. Asuinalueet eriytyvät, eriarvoistumisen ja korruptoitumisen riski kasvaa, ja sosiaaliset ongelmat kasaantuvat.

Ratkaisu: Torjutaan polarisaatio, hyödynnetään kaavoittamista ja ketteriä palveluja segregaation estämiseksi.

2. Koronakriisi ravistelee arkea joka suunnalta ja saa ihmiset pohtimaan kriittisesti, mitä on hyvä elämä. Syntyy uudenlaisia yhteisöjä, joiden rakentumista digitalisaatio vahvistaa. Kaiken ytimessä on turvallisuuden tunteen vahvistaminen.

Ratkaisu: Luodaan enemmän dialogia esimerkiksi digitaalisia alustoja hyödyntäen kaupunkilaisten osallistumiseksi ja kaupunkilaisten keskinäisen ymmärryksen lisäämiseksi.

3. Kodista on tullut uusilla tavoilla arjen keskus, ja kehitys haastaa muun muassa kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluita.

Ratkaisu: Digiloikka vauhdittaa uudenlaisten palvelujen käyttöönottoa esimerkiksi etäterveydenhoidossa ja etäliikuntapalveluissa lisäten kaupunkilaisten hyvinvointia.

4. Kyberturvallisuuteen liittyvät asiat edellyttävät kehittämistä ja myös kuntien henkilöstön osaamista, jotta toiminta pystytään turvaamaan tiukassakin paikassa.

Ratkaisu: Pidetään yllä kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten digiosaamista. Tuetaan erilaisia etätyömuotoja.

5. Koronakriisi ei ole ainoa turvallisuusuhka. Voimistuva ilmastokriisi uhkaa muun muassa kuntien vesihuoltoa ja energianjakelua ja asettaa merenrantakaupungit erityisen haavoittuvaan asemaan.

Ratkaisu: Luodaan älykaupunkia rakentavia ja ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Lisätään kansainvälistä yhteistyötä toisilta oppimiseksi, yhteisten haasteiden selättämiseksi ja globaalin ymmärryksen luomiseksi.

Miten pandemia muuttaa meitä?

Mitä tapahtuu työlle, taloudelle, vallalle ja kaupungeille koronapandemian seurauksena? Miten pandemia vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, entä teknologiseen muutokseen? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin koronaepidemian keskellä. Työn tuloksena julkaistiin 22. lokakuuta

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista