Pandemia muuttaa meitä: mitä tapahtuu vallalle?

Nainen katsoo kameraan. Teksti Miten pandemia muuttaa meitä? Teema valta.

Miten pandemia muuttaa valtaa? Kaupungit ja kunnat vastasivat kysymykseen osana Kuntaliiton vetämää ennakointityötä. Lisäksi kaupungit etsivät ratkaisuja, miten muutoksiin tulisi vastata.

1.Protektionismi alkaa näkyä yritysten kautta myös kuntien toiminnassa ja verotuloissa. Protektionismi vaikuttaa materiaalien saatavuuteen, ja huoltovarmuudesta pitäisi huolehtia.

Ratkaisu: Varma yhteiskuntajärjestelmä ja koronan elpyminen on valttikortti saada yritykset takaisin. Huoltovarmuuden varmistamisen näkökulmasta uudet tuotannot ovat lähempänä, ehkä jopa kotimaassa.

2. Valtaa jaetaan uusiksi digitaloudessa, jossa data on kallisarvoista kauppatavaraa ja sitä hallinnoivat yritykset entistä merkittävämpiä toimijoita. Tieto on valtaa: miten kunnat saavat oikean tiedon läpi nettihuhujen sijaan?

Ratkaisu: Parannetaan tietoturvaa: turvataan muiden tiedot ja jaetaan omia tietoja turvallisesti. Ymmärretään erilaisia tarpeita ja osaamisia: toisen osaavat käyttää wordia, toiset tiktokia. Huolehditaan digitaalisen osallistumisen välineiden helppokäyttöisyydestä ja ymmärrettävyydestä.

3. Koronakriisi laittaa arvot uusiksi, ja globaalit aktivismiliikkeet onnistuvat kasvattamaan toimintaansa verkossa. Samalla kilpailu tehokkaimman koronaelpyjän tittelistä, talouskasvusta ja maailmanmarkkinoiden kärkipaikasta kiristää suurvaltojen välisiä suhteita.

Ratkaisu: Osallistuvan demokratian kehittäminen kaipaa nyt erityistä huolenpitoa. Siinä kysytään samaa digiloikkaa, minkä yhteiskunta ja ihmiset arjessaan ovat koronan aikana ottaneet. Korona on jo luonut uutta yhteistyötä, madaltanut hierarkioita ja tuonut toimijoita ulos siiloistaan. Siinäpä itu pärjätä yhä kiperimmiksi käyvien globaalien haasteiden maailmassa.

4. Nettitrollit aiheuttavat haasteensa, lietsovat turvattomuutta ja vaikuttavat kuntien päätöksentekoon. Samalla poliittinen keskustelu on muuttunut ja siirtynyt osittain suoraan sosiaaliseen mediaan. Ketkä ovat tosiasiassa vallankäyttäjiä kuplautuneessa mediakulttuurissa?

Ratkaisu: Luodaan luottamuksen ilmapiiri kunnan ja kuntalaisten välille: kuntalaiset voivat luottaa hyvään ja oikeudenmukaiseen palveluun. Koulutetaan kaupungin henkilöstöä ymmärtämään vallan ja digitalisaation suhdetta, siihen liittyviä turvallisuusriskejä, datan arvoa ja digivälineiden käyttöä.

5. Ääriliikkeistä tulee enemmän valtavirtaa, ja yhteisten arvojen kaikupohja kaventuu. Kunnilla on haasteita ymmärtää digitaalisuuden ja vallan uusia suhteita. Myös mustan joutsenen logiikka vahvistuu: se, mitä et tiedä, on paljon oleellisempaa kuin se, mitä tiedät.

Ratkaisu: Suora vaikuttaminen helpottuu uusien digitaalisten välineiden myötä, ja kansalaisyhteiskunnan rooli tulee näkyvämmäksi. Digitaaliset osallistumismahdollisuudet tarkoittavat esimerkiksi kuntalaisten ideoiden keräämistä, näkökulmien huomioimista ja vallanjakamista. Yhdistetään suora ja edustuksellinen vaikuttaminen fiksuilla tavoilla.

Miten pandemia muuttaa meitä?

Mitä tapahtuu työlle, taloudelle, vallalle ja kaupungeille koronapandemian seurauksena? Miten pandemia vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, entä teknologiseen muutokseen? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin koronaepidemian keskellä. Työn tuloksena julkaistiin 22. lokakuuta

lateral-image-left