Sote-uudistus: 190 miljoonaa euroa valtionavustuksia palvelujen kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushaut ovat avautuneet 20.1.2020. Hakuaika päättyy 31.3.2020.  Kahdesta sote-uudistukseen liittyvästä valtionavustushausta voi hakea rahoitusta palvelujen toiminnalliseen kehittämiseen ja sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta jaetaan vuonna 2020 alueille 70 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa.

Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. Avustuksia on jaossa yhteensä 120 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022 -ohjelma ja siihen liittyvien valtionavustusten hankeopas yksityiskohtaisine ohjeineen on julkaistu 20.1. 2020.

LAPE-ohjelmaan valtionavustuksia vuosina 2020–2022

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa jatketaan vuosina 2020–2022. Nyt on jaossa valtionavustuksia, joilla kehitetään perhekeskuksia ja varhaista tukea arjessa sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita. Valtionavustukset jaetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa. Lisäksi myöhemmin keväällä on tulossa hakuun lastensuojelun kehittämiseen kohdennettava valtionavustus.

Kuntaliitto vaatii selkeyttä hankehumppaan

Kuntaliitto pitää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja käyttöönottohankkeille suunnattua erillistä rahoitusta lähtökohtaisesti hyvänä.

Toisaalta hankerahoituksen suhde valtionosuustehtäviin näyttää jäävän epäselväksi. Asetuksen mukaan avustusta ei saa käyttää toimiin, joilla toteutetaan ns. lakisääteisiä perustehtäviä, ellei näillä toimilla ole välitöntä liityntää hankkeen kokeilu- ja kehittämistyöhön tai uusien toimintamallien käyttöönottoon. Hakijoiden on syytä kiinnittää tähän huomiota.

Kuntaliitto nosti lausuntokierroksella esiin tarpeen tarkentaa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustusten suhdetta valtioneuvoston asetukseen toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista sekä LAPE-ohjelman valtionavustuksista sekä viestiä eri rahoituksista yhdenmukaisesti ja ymmärrettävällä tavalla. 

Mikäli kunnat hakevat valtionavustusta mahdollisesti tiukentuvaa hoitotakuuta ennakoiviin, hoitoon pääsyä parantaviin kehittämistoimiin (jonojen purkuun ja uusien toimintamallien käyttöönottoon), pysyvien tehtävien rahoitus ja määräaikainen kehittämis- ja käyttöönottohankkeiden rahoitus on pidettävä erillään.  Kuntien mahdollisten uusien tai laajenevien tehtävien vaikutukset tulee arvioida erikseen ja aiheutuvat kustannukset korvata kunnille täysimääräisenä.

 

Kuntaliiton verkkopalveluissa

Kuntaliiton lausunto kehittämishankkeista

 

Muualla verkossa

Sote-uudistus: 190 miljoonaa euroa valtionavustuksia palvelujen kehittämiseen
sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 17.1.2020

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma jatkuu – valtionavustukset kehittämistyön tueksi ovat nyt haettavissa
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 20.1.2020

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022 : Ohjelma ja hankeopas

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista