Suojavarusteiden korvaamisesta yksityisille palveluntuottajille tulee käydä vuoropuhelua

Koronaepidemian jatkuessa valtio on päättänyt korvata koronakustannuksia kunnille ja sairaanhoitopiireille vuosina 2020 ja 2021. Taudin levitessä ja laajentuessa koko maahan on tullut tarve täsmentää suojavarusteiden kustannusten korvausten periaatteita.

Kuntaliitto korostaa edelleen kuntien ja yritysten vuoropuhelun ja yhteistyön merkitystä. Kunnat ja tulevat hyvinvointialueet tarvitsevat yksityisiä palveluntuottajia ja toimivaa yhteistyötä niiden kanssa.

Ylimääräisten suojavarustekustannusten korvaamista suunniteltaessa on hyvä huomioida mm. seuraavat näkökulmat:

  • valtio tukee kuntia koronakustannuksissa ja osa korvauksista on osoitettu suojavarusteisiin
  • koronan aiheuttamien ylimääräisten kustannusten arviointi voidaan tehdä vertaamalla aineiden ja tarvikkeiden kustannuksia edellisellä tilikaudella
  • myös muuta yhteisesti sovittua korvausperustetta voidaan käyttää
  • tuottajien yhdenvertainen kohtelu on tärkeää
  • käytäessä vuoropuhelua yksityisten palveluntuottajien kanssa, on syytä sopia myös kustannusten seuraamisesta ja korvausmenettelystä vuonna 2021.

Kuntaliitto suosittaa yhteistyötä ja neuvotteluratkaisuiden hakemista

Kuntaliitto ja Suomen Yrittäjät julkaisivat maaliskuussa 2020 yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi. Yhteisesti suositeltiin muun muassa, että voimassa olevien hankintasopimusten osalta toimittajien ja kuntien kannattaa yhteistyössä neuvotellen etsiä sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja.

Elokuussa Kuntaliitto suositti kuntien sosiaali- ja terveystoimelle vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa suojainten hankinnasta ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti kesäkuun lopussa kuntainfon, jossa todetaan muun muassa, että lisääntyneen henkilösuojainten käytön kustannusten korvaaminen perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin silloin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu on kunnan järjestämisvastuulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö esitti, että tarvittaessa sopimuksia on avattava ja asiasta on neuvoteltava paikallisesti. Lisäksi kuntainfossa todettiin, että mikäli palvelun järjestäjän ja tuottajan väliset sopimukset ovat puutteellisia, on palvelun järjestäjän viime kädessä vastattava suojainten saatavuudesta osana asianmukaista hoitoa.

Lisätietoja:

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, 050 567 1624

Sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen, 050 596 9866
 

Tagit