Suomi.fi-palvelutietovarannon palvelutietojen ja kuntayhtymien palveluluokituksen mäppäystyö käynnistynyt 

Digi- ja väestötietovirasto, Kuntaliiton Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projekti ja Kuntien Tiera ovat aloittaneet Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen (entinen JHS 200) ja Suomi.fi-palvelutietovarannon luokittelutietojen yhteensovittamisen.

Yhteensovittamistyössä mukana muun muassa kuntien asiantuntijoita eri sektoreilta. Työn etenemistä seuraa seurantaryhmä, jonka kokoonpanossa on mukana kuntien edustajia.

Mäppäyksen on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä ja se tullaan julkaisemaan kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vapaasti hyödynnettäväksi Yhteentoimivuusalustalla.

Lisätietoa digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palveluhallinnan sivuilta.

Yhteiset digiratkaisut on Kuntaliiton ylläpitämä yhteiskehittämisen verkosto, jossa jaetaan tietoa digitalisaation uusista avauksista, avoimen teknologian hyödyntämisestä, digitalisaation rahoituksesta ja yhdessä oppimisesta. Verkosto vahvistaa kuntien digikyvykkyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Nostamme esille kuntien toteutuksia ja hyviä käytäntöjä sekä kunta-alan osaajia.

Tagit