Tehtäväkohtaisesta sote-integraatioselvityksestä tuloksia elokuussa

Maaliskuussa käynnistynyt tehtäväkohtainen integraatioselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen. Kysely kunnille on avoinna elokuuhun saakka ja ensimmäiset tulokset julkaistaan elokuun lopussa.

- Sote-uudistuksen valmistelussa on korostettu palvelujen integraation tarvetta. Kunnille suunnattu kysely tuo tarkempaa tietoa kentältä, kertoo varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Selvityksessä tarkastellaan sote-palvelujen ja muiden kuntapalvelujen yhteensovittamista sekä sitä, ovatko integraation tarpeet erilaisia eri kokoisissa kunnissa. Samalla tarkastellaan myös palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat sote-palveluista vastaavat ja niitä hoitavat henkilöt seuraavista kunnista ja kuntayhtymistä: Hanko, Hämeenlinna, Inari, Oulu, Paimio, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa, Lappeenranta/Eksote ja Ilomantsi/Siunsote.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Koronatilanteesta johtuen tutkimuksen tiedonkeruuvaihetta siirrettiin keväältä kesälle. 

Lisätietoja:

Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö, tutkimuksen projektipäällikkö, Kuntaliitto, kauko.aronen(a)kuntaliitto.fi, p. 050 557 0578 

Patrik Nordin, projektin päätutkija, Mag. Dr., Tampereen yliopisto, patrik.nordin(a)tuni.fi, p. 050 5986 128

 

Lue myös: Tehtäväkohtainen integraatioselvitys sote-palveluista ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä käynnistyy

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista