EU-komissiolta kiireinen tietopyyntö

Tilapäisen puitetukiohjelman perusteella yrityksille myönnetyt valtiontuet

EU-komissio kerää tietoa niistä tuista, joita eri valtiontukiviranomaiset, mukaan lukien kunnat, ovat myöntäneet alueensa yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19-valtiontukipuitetukiohjelman perusteella. Kysely koskee huhtikuu 2020 jälkeen myönnettyjä puitetukiohjelman mukaisia tukia. Vastausten määräaika on 2.10.2020. Suomen kyselyä hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Kysely ei koske yksinyrittäjän tukea. 

Suomen tilapäinen COVID-19-puitetukiohjelma (komission päätös SA.56995) perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 muutoksineen). Tilapäistä tukea yrityksille ovat voineet jakaa kansalliset, alueelliset sekä paikalliset tukiviranomaiset, kuten kunnat.

Työ- ja elinkeinoministeriö on elokuussa 2020 laatinut soveltamisohjeen COVID-19-puitetukiohjelmasta (ks. kohta Liitteet sivun alaosasta, Liite 1).  

Tavoitteena työllisyyden ja yritysten tukeminen

Puitetukiohjelman tavoitteena on ollut mahdollistaa rajoitettujen tukimäärien myöntäminen erityisesti niille yrityksille, jotka ovat kärsineet yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta koronakriisin vuoksi. Tavoitteena on myös auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä. Kysymyksessä on tilapäinen, 31.12.2020 asti voimassa oleva, valtiontukisääntöjen kevennys koronaepidemiasta johtuen.

Komission tietopyyntö puitetukiohjelman perusteella myönnetyistä tuista

Komissio lähetti 17.9.2020 jäsenvaltiolle tietopyynnön puitetukiohjelman perusteella myönnetyistä valtiontuista. Tietopyynnön avulla saatujen tietojen perusteella komission on tarkoitus arvioida muun muassa tilapäisten puitteiden sisältöä ja sen voimassaolon jatkamista 31.12.2020 jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) edelleen lähetti 21.9.2020 tietopyynnön suomalaisille tukiviranomaisille pyytäen eri valtion tukiviranomaisia täyttämään tietopyyntölomakkeen taulukkoon tiedot mahdollisista valtiontuista, jotka on myönnetty Suomen tilapäisen COVID-19 puitetukiohjelman perusteella.  

Kuntien vastauksia pyydetään 2.10. mennessä

TEM on 22.9.2020 pyytänyt Kuntaliittoa välittämään komission tietopyynnön kuntien vastattavaksi.

Mikäli kunta on myöntänyt COVID-19-puitetukiohjelman mukaisia tukia, niin:

  • Kunnan tulisi toimittaa kyseiset tiedot 2.10.2020 mennessä.
  • Tiedot toimitaan liitteenä olevalla Excel-taulukolla.
  • Tiedot toimitetaan sähköpostitse ministeriöön osoitteeseen elisa.fagerstrom@tem.fi.

 

Kaikki kyselyä ja sen täyttämistä koskevat yhteydenotot pyydetään ystävällisesti osoittamaan ministeriöön.

 

Liitteenä TEM:n soveltamisohje Suomen tilapäisestä COVID-19-puitetukiohjelmasta (Liite 1), EU-komission lähettämä ohje taulukon täyttämiseksi (Liite 2) ja Excel-taulukko (Liite 3).

 

Lisätietoja valtiontukisääntelystä yleensä:

Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies puh. 0500 482 016

Katariina Huikko, johtava lakimies puh. 050 566 4327

Aiheesta lisää

Muualla verkossa

Tagit