Valtiovarainministeriön syksyn digikannustinhaku kutsuu kuntia digikehitystyöhön

Viime vuonna alkanut valtiovarainministeriön erillisrahoitusmuoto kuntien digikehitykseen saa parhaillaan jatkoa lokakuun haussa. Kunnilta toivotaan hakemuksia 5.10. mennessä, ja jaossa kehitykseen on tänä syksynä 10 miljoonaa euroa. 

Millaisia hakemuksia digikehityshakuun nyt odotetaan? ”Keskeistä haettavassa rahoituksessa on kuntien yhteiskehittäminen. Se tarkoittaa, että hakijana yhtä hanketta kohden täytyy olla enemmän kuin yksi kunta”, tarkentaa neuvotteleva virkamies Suvi Savolainen valtiovarainministeriöstä. Maksimimäärää taas ei ole määritelty eli teoriassa hakijana voisivat olla vaikka kaikki Suomen kunnat yhdessä.” 

Tämän syksyn haussa näkyy myös koronatilanteen vaikutus. ”Lähdimme kartoittamaan hakuperusteita juurikin kuntien koronakokemuksista käsin”, Savolainen kertoo. ”Keräsimme aiemmin rahoitusta saaneilta kunnilta tietoa siitä, mitkä teemat nousevat ajankohtaisessa tilanteessa pintaan ja millaisiin digihankkeisiin juuri nyt kunnissa pitäisi keskittyä.” 

Tällaisia ”korona-ajan” digikehityksen kohteita ovat erityisesti etätöiden järjestäminen, kunnan digitaalinen päätöksenteko ja vuorovaikutteisuuden takaaminen asukkaiden kanssa myös poikkeustilanteessa. Vaikka digiavustusta ei voi saada suoraan laitehankintoihin, sen merkitys näkyy kunnan toimintakulttuurin ja sisäisten prosessien vähittäisessä muutoksessa kohti aiempaa joustavampia toimintatapoja. 

”Digikannustinrahoituksen tarkoitus on tukea kunnan pitkäjänteistä kehitystä, joten on luontevaa, että sen voi kytkeä myös kuntastrategiaan”, Savolainen lisää. 

Valtiovarainministeriön haku on yksi osa kansallista digikehityksen kokonaisuutta. Sen vuoksi hausta on tänä vuonna rajattu ulos muun muassa muutoin rahoitettu rakennetun ympäristön digitalisaation kehitys ja sosiaali- ja terveyspuolen digikehitystyö. 

”Tässä haussa olemme nostaneet kunnan palveluista esimerkiksi kulttuurin, liikunnan, nuorison ja vapaa-ajan palvelujen kehittämisen”, Savolainen tarkentaa. ”Lisäksi on hyvä muistaa, ettei digirahoituksen saamisen edellytyksenä ole esimerkiksi uudenlaisen sovelluksen koodaaminen vaan kehitystyö voi kohdentua myös olemassa olevien ratkaisujen tehokkaaseen hyödyntämiseen kunnassa.” 

Lisätietoja hausta ja hakulomake valtiovarainministeriön sivuilta

Yhteiset digiratkaisut on Kuntaliiton ylläpitämä yhteiskehittämisen verkosto, jossa jaetaan tietoa digitalisaation uusista avauksista, avoimen teknologian hyödyntämisestä, digitalisaation rahoituksesta ja yhdessä oppimisesta. Verkosto vahvistaa kuntien digikyvykkyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Nostamme esille kuntien toteutuksia ja hyviä käytäntöjä sekä kunta-alan osaajia.

Tagit