Varaamo-ohjekirja tukee kuntia tilanvarausjärjestelmän käyttöönotossa

Helsingin kaupungin 6Aika-hankkeessa kehittämä Varaamo-järjestelmä on vuosien työn aikana muodostunut toimivaksi tavaksi ottaa kunnan tilat hyötykäyttöön. Tällä hetkellä sitä hyödyntävät Helsinki, Tampere, Turku, Lappeenranta, Espoo, Oulu ja Hämeenlinna.

Varaamo ja sen käyttämä resurssienvarausrajapinta pohjautuvat avoimeen lähdekoodiin, joka on vapaasti jaossa Helsingin kaupungin GitHubissa (GitHub-Varaamo ja GitHub Respa). 

Voiko Varaamon käyttöönotto olla vain yhden latauksen takana?

”Toimiva hyödyntäminen vaatii Varaamon muokkaamista kunnan omien tarpeiden mukaan. Tässä voidaan käyttää apuna ulkoisia palveluntarjoajia”, kertoo erikoistutkija Matti Pihlajamaa VTT:ltä. ”Toimivuutta edistää myös kuntien yhteiskehittäminen.” 

Miten Varaamoa tähän asti on osattu hyödyntää?

”Erityisesti kirjastot ovat onnistuneet hyödyntämisessä avaamalla tilansa kuntalaisten käyttöön”, Pihlajamaa kertoo. ”Tilanvarausjärjestelmää voidaan käyttää toki laajemminkin myös esimerkiksi urheilukenttien, koulujen liikuntasalien, välineiden ja mökkien varaamiseen.” 

Varaamossa on siis lukuisia käyttötapoja ja potentiaalia myös täysin uusiin avauksiin. Jotta Varaamo-järjestelmää olisi aiempaa helpompi ja sujuvampi hyödyntää, on siitä valmistumassa alkukesästä ”Varaamo-ohjekirja”. Ohjekirja sisältää Varaamon käyttöönoton prosessin kuvauksen ja tietoa käyttöönottoon liittyvistä hankinnoista ja vaatimuksista kunnille.  

”Ohjekirjan avulla jokainen kunta saa ymmärryksen avoimen teknologian tilanvarausjärjestelmän hyödyistä ja seikoista, jotka käyttöönotossa on hyvä ottaa huomioon”, Pihlajamaa tiivistää. ”Ohjeet auttavat kuntaa selvittämään esimerkiksi sen, mitkä osuudet Varaamon käyttöönotossa kunta voi tehdä itse ja milloin on hyvä hyödyntää ulkopuolista osaamista.” 

Opas julkisten tilojen laajemmaksi hyödyntämiseksi ja avaamiseksi yhteiseen käyttöön (www.hankintakeino.fi)

Opasta on työstetty KEINO-osaamiskeskuksen Julkiset tilat käyttöön 24/7 -kehittäjäryhmässä

Yhteyshenkilö: 
Erikoistutkija Matti Pihlajamaa 
Teknologian tutkimuskeskus VTT 
matti.pihlajamaa@vtt.fi 

Yhteiset digiratkaisut on Kuntaliiton ylläpitämä yhteiskehittämisen verkosto, jossa jaetaan tietoa digitalisaation uusista avauksista, avoimen teknologian hyödyntämisestä, digitalisaation rahoituksesta ja yhdessä oppimisesta. Verkosto vahvistaa kuntien digikyvykkyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Nostamme esille kuntien toteutuksia ja hyviä käytäntöjä sekä kunta-alan osaajia.

Tagit