Yhteisö avoimen lähdekoodin ytimessä

Timo Väliharju. Kuva: Coss ry.
Timo Väliharju. Kuva: Coss ry.

Onko avointa lähdekoodia olemassa ilman yhteisöä? “Ainakin sen olemassaolo ilman yhteisöä on hankalaa”, vastaa Timo Väliharju Coss ry:stä. ”Yhteisö on avoimen lähdekoodin olemassaolon olennaisin osa. Ilman sitä kehitystyö kuihtuu kasaan.”  

Väliharjulla on asiasta kokemusta. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuksen Coss ry:n toiminnanjohtaja on työskennellyt avoimen lähdekoodin ja sen kehittämisen parissa jo parin vuosikymmenen ajan. Tänä aikana Väliharju on nähnyt muutoksen myös julkishallinnon puolella suhtautumisessa avoimen lähdekoodin hyödyntämiseen.  

Muutos on ollut myönteinen. Enää avoimen lähdekoodin hyödyntämistä ei pidetä marginaalisena, pienen erityisasiantuntijajoukon suljettuna osaamisalueena, vaan se on varteenotettava vaihtoehto teknologisten ratkaisujen valinnassa. Avoimen lähdekoodin hyödyt ja käyttömahdollisuudet herättävät silti edelleen epävarmuutta erityisesti kuntapäättäjien keskuudessa.  

Miksi näin? Eikö avoimen lähdekoodin käyttöön ottaminen olisi selvästi kannattavaa? ”Mahdollisuudet ovat merkittävät”, Väliharju pohtii, ”mutta epävarmuuden syynä on paitsi tiedon ja osaamisen myös toimivan yhteisön puute. Jos ei ole yhteisöä, ei voi saada vertaisapua avoimen lähdekoodin käytössä vastaantuleviin ongelmiin ja silloin yhteiskehittämisen filosofia kärsii.”  

Miten sitten rakennetaan avointa lähdekoodia kehittävä yhteisö ja varmistetaan sen toimivuus? Väliharjulla on tähän oma kiteytyksensä: ”Resurssit ja yhteiset intressit. Jos kehitystyötä rahoitetaan, on sillä mahdollisuus edetä. Myös se, että jokainen kehittäjä löytää kehitystyöstä itselleen tärkeän merkityksen, on yhteisön toimivuuden ja tulevaisuuden kannalta olennaista.”

Lisätietoja

Yhteiset digiratkaisut on Kuntaliiton ylläpitämä yhteiskehittämisen verkosto, jossa jaetaan tietoa digitalisaation uusista avauksista, avoimen teknologian hyödyntämisestä, digitalisaation rahoituksesta ja yhdessä oppimisesta. Verkosto vahvistaa kuntien digikyvykkyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Nostamme esille kuntien toteutuksia ja hyviä käytäntöjä sekä kunta-alan osaajia.

 

Tagit