Digitutor on opettajan tuki luokan digitaitojen kehittämisessä

Kyky ymmärtää ja hyödyntää digiä on yksi tämän päivän kansalaistaidoista, joiden opetuksella kouluilla on tärkeä rooli. Opettajan työn tueksi kehitetty digitutortoiminta on tapa vahvistaa opettajien osaamista omassa toimintaympäristössä eli kouluilla.

Digitutorin tehtävänä on miettiä opettajan kanssa yhdessä, millä tavoin digi tulisi luontevaksi osaksi opetusta ja tarjota konkreettista apua tunneilla.

Tähän saakka valtionavusteiseen digitutortoimintaan on osallistunut noin 300 koulutuksen järjestäjää ja yli 2000 digitutoria. Nyt kun avustuksin rahoitettu toiminta on päättymässä, kunnissa mietitään tapoja jatkaa toimintaa sekä paikallisesti että alueellisesti.

Lue lisää digitutortyön opeista Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n Digiä kuntatyössä -sarjan kuvauksesta.

Digiä kuntatyössä

Digiä kuntatyössä - digitalisaatio ja työn murros

Työ muuttaa muotoaan kunnissa. Millaisin kyvykkyyksin ja osaamisin kunnat vastaavat työn murrokseen?

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista