Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano

Ilmoittajansuojelulain voimaantulo viivästyy

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, eli ns. ilmoittajansuojelulaki on ollut lausunnoilla. Oikeusministeriö sai yli 70 lausuntoa asiaan. Lausuntojen ja näkemysten läpikäynnin edellyttämä aika siirtää lain voimaantuloa.

Kansallinen laki keväällä 2022?

Ilmoittajansuojelulain oli alun perin tarkoitus tulla voimaan joulukuussa 2021. Kuntaliiton oikeusministeriöstä lokakuussa 2021 saaman tiedon mukaan hallituksen esitys kuitenkin saadaan vasta eduskunnan käsittelyyn joulukuun alkupuolella.

Näin ollen lain voimaantulo siirtyy mahdollisesti ensi kevääseen.

Ilmoituskanavaa ei voida edellyttää ennen lain voimaantuloa

Tämä tarkoittaa sitä, että myös kuntien, kuntayhtymien ja kunnan tytäryhtiöiden velvollisuus ilmoituskanavan perustamiseen tulee siirtymään. Ennen ilmoittajansuojelulain voimaantuloa ei ilmoituskanavan perustamista voida edellyttää.

Kuntaliitto julkaisee yleiskirjeen ilmoittajansuojelulaista sen jälkeen, kun lain sisältö ja voimaantuloaikataulu ovat tiedossa.

EU:n ilmoittajien suojeludirektiivin (2019/1937) 26 artiklan mukaan jäsenvaltioiden olisi saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17.12.2021.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista