Julkiset infrainvestoinnit avainasemassa kestävän kasvun luomisessa

infra

Sanna Marinin hallitus on antanut eduskunnalle valtioneuvoston selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Kuntaliitto pitää selonteossa esitettyjä periaatteita ja sisältöjä pääosin kannatettavina. Kuntien näkökulmasta on tärkeää viedä eteenpäin investointeja, jotka tukevat energiamurrosta, ilmastotoimia ja saavutettavuutta, edistävät innovaatioita ja digitalisaation hyödyntämistä sekä tukevat työllisyyttä ja osaamisen kehittämistä.

Kuntaliitto näkee hyvänä, että kunnat on tunnistettu mahdollisina viranomaisina investointi- ja uudistuskokonaisuuksien toimeenpanossa. Selonteossa on tuotu hyvin esiin, että välillisesti yksityisiä investointeja vauhditetaan julkisilla investoinneilla ja uudistuksilla.

Julkiset investoinnit infrastruktuuriin (muun muassa digitalisaatiota, vihreää siirtymää ja tutkimusta tukeva infrastruktuuri), ovat panostuksia, joilla tähdätään osaltaan mahdollisimman hyvään toimintaympäristöön. Vain toimintavarman ja kattavan infrastruktuurin varaan voidaan rakentaa myös innovaatioita, kuten uutta teknologiaa ja sen käyttöönottoa.

Kuntaliitto korostaa kestävän elpymisen ja uuden kasvun osalta erityisesti

  • vihreää siirtymää tukevien toimien ja investointien edistämistä,
  • digitalisaation mahdollisuuksien laajaa hyödyntämistä ja
  • tarvetta rakentaa kattavat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet koko maahan.

Selonteko nojaa vahvasti digitalisaation hyödyntämiseen perustuvien ratkaisujen edistämiseen. Tavoitteissa onnistuminen, kuten muun muassa palveluiden osuuden lisääntyminen myös viennissä, vaatii toimintavarmoja tietoliikenneyhteyksiä. On myös tärkeää hyödyntää suurten kaupunkien mahdollisuuksia 5G-edelläkävijyyteen sekä luoda kasvaville kaupungeille yhä paremmat mahdollisuudet toimia SmartCity teemoissa innovaatioalustoina yrityksille.

Tutustu muistioon ja Kuntaliiton näkemyksiin tarkemmin liitteestä. 

Kuntaliitto on edellisessä 23.10.2020 valtiovarainministeriöön toimittamassaan muistiossa tuonut esille kattavasti näkemyksensä valtioneuvoston lokakuussa esittämiin prioriteetteihin EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskien. Muistioon pääset tutustumaan täällä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907

varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458

varatoimitusjohtaja Hanna Tainio p. 050 567 1624

Tagit