Kuntaliitolta ohjeistusta sote- ja pelastustoimitilaomaisuuden muutosten suunnitteluun

Sote-uudistuksessa merkittävä osa kuntasektorin sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toimitiloista siirtyy hyvinvointialueiden omistukseen tai hallintaan. Uudistuksella on lisäksi lukuisia vaikutuksia kuntien omaisuuteen ja kiinteistöjen käytön, hallinnan ja omistamisen periaatteisiin. Uudistus muuttaa kuntien asemaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kiinteistöjen omistajana, joka edellyttää varautumista ja vaihtoehtojen huolellista arviointia.

Kuntaliitto käynnisti toukokuussa omaisuusjärjestelyitä ja toimitilakysymyksiä koskevan muutostukiprojektin, jonka tavoitteena oli tukea omaisuusjärjestelyiden valmistelua sekä kiinteistöjen tulevaisuutta koskevaa strategista päätöksentekoa. Kymmenien kuntien ja hyvinvointialueiden asiantuntijoiden tuella toteutetun projektin tuotokset ovat valmistuneet ja julkaistu Kuntaliiton sote-muutostukisivuilla.

Julkaistussa aineistossa on mm. kuvattu palveluiden kehitystrendien vaikutuksia tulevaisuuden toimitilatarpeisiin, omaisuusjärjestelyihin liittyviä tehtäviä ja aikatauluja, muutosta ohjaavan lainsäännön reunaehtoja sekä soveltamiseen liittyviä tulkintoja. Lisäksi aineistossa on kuvattu ja arvioitu kunnille jäävien kiinteistöjen hallinnan strategisia vaihtoehtoja sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.

Muutostukiprojektin tuotoksiin voit tutustua täältä

Muutostukiprojekti toteutettiin Kuntaliiton, kuntien ja hyvinvointialueiden valmistelijoiden yhteistyönä ja sen työpajoihin osallistui yhteensä lähes 100 kuntien, hyvinvointialueiden ja sidosryhmien asiantuntijaa.  Projektissa Kuntaliiton asiantuntijakumppaneina toimivat CAPEX Advisors Oy sekä Nordic Healthcare Group Oy (NHG).

Tagit
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
  • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
  • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta