Kuntaliiton opas langattomien viestintäverkkojen liityntäpisteiden sijoittamisen ehdoista nyt käytettävissä

Kuntaliiton ja suurempien kaupunkien yhteisesti toteuttaman hankkeen tuloksena on julkaistu opas kunnille langattomien viestintäverkkojen liityntäpisteiden sijoittamisen ehtojen laatimiseen. Vuoden 2021 alussa uudistetun sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaan viranomaisen on julkaistava ehdot, jotka viestintäverkkotoimijan on täytettävä ns. pienalueen langattomien verkkojen liityntäpisteitä sijoittaessaan.

Langattomien uuden sukupolven viestintäyhteyksien, kuten 5G-verkkojen, rakentuminen erityisesti kaupunkiympäristöön lisääntynee nopeasti lähivuosina. Nämä toimivat nykyisiin verkkoihin verrattuna eri taajuusalueella ja edellyttävät aiempaa tiheämpää tukiasemaverkkoa (liityntäpisteitä). Tämän vuoksi 5G-verkoilla tulee olemaan monenlaisia vaikutuksia kaupunkiympäristöön, rakennuksiin ja yhdyskuntateknisiin rakenteisiin.

Tarve laatia katsaus liittyen langattomien verkkojen rakentamisen sääntelyyn ja toteutusprosessien yhdyspintoihin erityisesti asemakaava-alueiden rakennusten, rakennelmien ja yhdyskuntatekniikan kanssa johtuu viestintätekniikan ja normiohjauksen kehittymisestä. On ilmeistä, että alalle tulee myös uusia verkkotoimijoita. EU:n viestintäverkkoja koskeva sääntely kehittyy ja tukee vahvasti nopeiden verkkoyhteyksien toteuttamisen helpottamista. Tasapainoinen kokonaistarkastelu ja yhteensovitus rakennusten ja kunnan vastuulla olevan yhdyskuntatekniikan kanssa on tärkeää. Käytännössä se tehdään aina kuntatasolla.

Julkaisussa kuvatut periaatteet muodostavat rungon, johon kunnat voivat halutessaan tukeutua kuntakohtaisia sähköisen viestinnän palvelulain edellyttämiä ehtoja laatiessaan. Ehdot koskevat liityntäpisteiden sijoittamista kuntien omistamille ja hallinnassa oleville kiinteistöille, rakennuksiin tai rakennelmiin. Julkaisussa tuodaan esille lisäksi soveltuvin osin tukiasemakaapelointien toteutukseen liittyviä periaatteita.

Langattomat viestintäverkot -julkaisu

Langattomien uuden sukupolven viestintäyhteyksien, kuten 5G-verkkojen, rakentuminen erityisesti kaupunkiympäristöön lisääntynee nopeasti lähivuosina. Nämä toimivat nykyisiin verkkoihin verrattuna eri taajuusalueella ja edellyttävät aiempaa tiheämpää tukiasemaverkkoa (liityntäpisteitä). Tämän vuoksi

lateral-image-left
Tagit
Paavo Taipale

Paavo Taipale

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Vastuualueet
  • yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen
  • vesihuolto