Julkaisun kansi

Langattomat viestintäverkot

Tekijät
Kuntaliitto & Kehto-foorumi
Julkaisupäivä
Kuvaus
Toimintaympäristön kehitys ja liityntäpisteiden sijoittaminen asemakaava-alueilla.

Langattomien uuden sukupolven viestintäyhteyksien, kuten 5G-verkkojen, rakentuminen erityisesti kaupunkiympäristöön lisääntynee nopeasti lähivuosina. Nämä toimivat nykyisiin verkkoihin verrattuna eri taajuusalueella ja edellyttävät aiempaa tiheämpää tukiasemaverkkoa (liityntäpisteitä). Tämän vuoksi 5G-verkoilla tulee olemaan monenlaisia vaikutuksia kaupunkiympäristöön, rakennuksiin ja yhdyskuntateknisiin rakenteisiin.

Tarve laatia katsaus liittyen langattomien verkkojen rakentamisen sääntelyyn ja toteutusprosessien yhdyspintoihin erityisesti asemakaava-alueiden rakennusten, rakennelmien ja yhdyskuntatekniikan kanssa johtuu viestintätekniikan ja normiohjauksen kehittymisestä.

Tässä raportissa kuvatut periaatteet muodostavat rungon, johon kunnat voivat halutessaan tukeutua kuntakohtaisia sähköisen viestinnän palvelulain edellyttämiä ehtoja laatiessaan. Ehdot koskevat liityntäpisteiden sijoittamista kuntien omistamille ja hallinnassa oleville kiinteistöille, rakennuksiin tai rakennelmiin. Raportissa tuodaan esille lisäksi soveltuvin osin tukiasemakaapelointien toteutukseen liittyviä periaatteita.

Raportti on valmistunut KEHTO-kaupunkien ja Kuntaliiton tilaamana ja Sitowise Oy:n
toteuttamana konsulttityönä. Työtä on ohjannut Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Porin kaupunkien sekä Kuntaliiton edustajien muodostama ohjausryhmä.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2,6 Mt
ISBN
978-952-293-796-4
Sivumäärä
27
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto