Kuntaliitto kokoaa suosituksia hyvinvointialueen ja kunnan johtamisjärjestelmien yhteensovittamiseksi

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon yhteistyötarpeita. Yhteistyössä onnistuminen edellyttää muun muassa yhteisiä tavoitteita, yhteistä tilannekuvaa, yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua.

Toimiva yhteistyö edellyttää myös hyvinvointialueiden ja kuntien johtamisen ja johtamisjärjestelmien yhteensovittamista eri tasoilla. Kuntaliitto on, osana sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyvää muutostukea, kokoamassa toimintamallisuositusta hyvinvointialueille siirtyvien ja kunnille jäävien palveluiden yhteistyön johtamisesta. Hyvinvointialueiden ja kuntien käyttöön tuleva ohjeistus kattaa mm. johtamisrakenteiden sekä toiminnan ja talouden vuosikellojen yhteistyö- ja yhteensovitustarpeiden kuvauksen sekä näihin liittyviä toimintamallisuosituksia. Lisäksi työssä huomioidaan strategia-asiakirjoihin, hyvinvointikertomuksiin- ja suunnitelmiin sekä lakisääteisiin yhteistyöryhmiin ja neuvotteluihin liittyvät vaatimukset ja tarpeet.

Alueiden ja kuntien asiantuntijoiden tuella laadittava toimintamallisuositus on tarkoitus julkaista tammikuussa 2022. Kuntaliiton kumppanina työn toteutukseen osallistuu FCG Finnish Consulting Group Oy.

Tagit
Sami Niemi

Sami Niemi

Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 589 9187
Vastuualueet
  • kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittäminen ja johtaminen