Kuntaliitto laatii oppaan avoimen lähdekoodin hankintatilanteisiin

Tietojärjestelmiin liittyviin hankintatilanteisiin liittyy monia näkökohtia, joita kunnassa joudutaan huomioimaan ja yksi tällainen liittyy järjestelmän lähdekoodiin ja siihen, millaisia vaikutuksia valittavan ohjelmiston lähdekoodilla on kehittämisessä, ratkaisun ylläpidossa, yhteistyökumppanin valinnassa ja kunnan oman osaamisen edellytyksissä.

Avoimeen lähdekoodiin liittyviin hankintatilanteisiin liittyy kysymyksiä, jotka tulevat toistuvasti vastaan ja joihin on myös Kuntaliitosta pyydetty apua. Tähän tarpeeseen vastataksemme, laadimme Kuntaliitossa erityisesti avoimen lähdekoodin hankintatilanteiden tueksi oppaan, jolla pyritään vahvistamaan kuntien työtä tietojärjestelmien hankintoihin liittyen.  

Hankintalaki on kaikille sama, riippumatta millaista tietojärjestelmää hankitaan, mutta järjestelmien hankintavaiheessa avoimen lähdekoodin osalta tulisi osata ottaa huomioon näkökohtia, jotka eivät välttämättä aina tule mieleen, jos on aiemmin ollut hankkimassa ns. suljettua tietojärjestelmäratkaisuja. Tästä syystä opas kohdistuu juuri avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin.

Tarve tällaiselle oppaalle on tunnistettu Kuntaliiton aiemmissa hankkeissa sekä meille tulleissa neuvontapyynnöissä. 

Opas toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa - mukaan työpajoihin ja kommentoimaan pääsee vielä!

Kuntaliiton kumppanina oppaan valmistelussa toimii Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry, joka vastaa oppaan kirjoittamisesta Kuntaliiton tilauksesta. Työn tukena on kiinnostuneista kunnista muodostettu projektiryhmä, minkä lisäksi oppaan sisältöä työstetään syksyn mittaan kolmessa työpajassa.

Mukaan ehtii vielä ja kiinnostuneet kuntien edustajat voivat ilmoittautua mukaan työpajoihin ja halutessaan myös projektiryhmään sähköpostitse Elisa Kettuselle. Laita viestin otsikoksi ”Avoimen lähdekoodin opas”.

Myös yritysten on mahdollisuus päästä myös kommentoimaan ohjetta. Yritykset voivat olla yhteydessä suoraan COSS ry:n toiminnanjohtajaan Timo Väliharjuun (timo.valiharju(at)coss.fi).

Oppaassa yleiset ohjeet ja oikeustapaukset

Oppaan pääosa tulee olemaan mahdollisimman selkokielinen opas avoimen lähdekoodin hankintaan. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat mahdollisesti ensimmäistä kertaa asian kanssa tekemisissä.

Oppaan toinen osuus koskee juridisia kysymyksiä ja se tullaan kokoamaan muutaman relevantin oikeustapauksen kautta. Tämän osuuden erityinen kohderyhmä ovat hankinta-asiantuntijat ja lakimiehet. Tämän osuuden oppaasta toteuttaa it-oikeuteen erikoistunut lakitoimisto HH Partners.

Oppaan tarkoitus on vahvistaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja siihen usein liittyvän kehittämisosaamisen hankintaosaamista kunnissa sekä auttaa kuntia ratkomaan näihin tilanteisiin liittyviä pulmatilanteita sekä päätöksentekoa.

Oppaan toteutusprojekti on osa vuosina 2020-2022 toteutettavaa Kuntaliiton Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektia. Tavoiteaikataulu on saada opas valmiiksi loppuvuodesta 2021. 

Yhteyshenkilö Kuntaliitossa Elisa Kettunen. Valmistelua tukee myös Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, josta yhteyshenkilönä Niina Ruuskanen.  

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista