Kuntaliitto mukana varhaiskasvatuksen pyöreän pöydän tilaisuudessa

Opetusministeriö kutsui varhaiskasvatuksen keskeisiä toimijoita ja edustajia keskustelemaan varhaiskasvatuksen henkilöstötilanteesta. Keskustelussa käytiin läpi myös toimenpide-ehdotuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön työolojen parantamiseksi ja alan veto- ja pitovoimatekijöiden edistämiseksi.

Kuntaliittoa edusti varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen.

- Keskustelussa nousi esille monia toiveita, huolia ja haasteita, mutta myös erilaisia ratkaisuja. Ratkaisut eivät ole helppoja ja rahoituksenkin osalta vaihtoehdot ovat rajalliset. Suurin haaste tällä hetkellä on kelpoisen henkilöstön riittävyys - hälyttävin tilanne on pääkaupunkiseudulla. Vaikuttaa vahvasti siltä, että henkilöstörakenteen toteutuminen 2030 mennessä ei tule onnistumaan, ellei asialle löydy pikaista ratkaisua, Lahtinen summaa keskustelua.

- Samoin jos haluamme pitää kiinni erittäin joustavasta palvelusta, on ymmärrettävä, että esimerkiksi pyrkimys kiinteisiin ja pysyviin ryhmärakenteisiin sekä muutosvapaaseen toimintaympäristöön on utopiaa, Lahtinen lisää.

Halu kehittää varhaiskasvatuspalveluita on tärkeää. Varhaiskasvatukseen on kuitenkin kohdentunut isoja muutoksia nopealla aikataululla, eikä muutosten toimeenpanoon ole annettu riittävästi aikaa. Kuntaliitto kokee aiheelliseksi pohtia, onko kaikkien muutosten vaikutusten kustannusarvioinneissa onnistuttu. Muutosten toimeenpano edellyttää kuitenkin ennakointia ja sille on annettava riittävästi aikaa.

Mitä Kuntaliitto ehdottaa?

Kuntaliitto ehdottaa, että uusia lakimuutosvalmisteluita ei toistaiseksi aloiteta nykyisten jo eduskuntakäsittelyssä olevien muutoksien toteutuksen jälkeen. Tämän lisäksi Kuntaliitto peräänkuuluttaa ajan antamista varhaiskasvatuksen järjestäjille, jotta kaikki jo toteutetut muutokset saadaan haltuun ja tilanne rahoitetuksi.

Ennen kaikkea Kuntaliitto toivoo yleiseen keskusteluun nostettavan positiivista puhetta myös kaikesta hyvästä työstä, jota varhaiskasvatuksessa tehdään päivittäin.

Lue lisää:

Kuntaliiton lyhyt kuvaus henkilöstötilanteesta sekä keskeisistä ratkaisuehdotuksista

Tagit