Kuntaliitto selvittää kuntatoimijoiden ajankohtaisia näkemyksiä sote-uudistuksesta

Kuntaliitto on avannut vuoden ensimmäisen Kuntapulssi-kyselyn, jonka avulla selvitetään kuntatoimijoiden näkemyksiä sote-uudistukseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. 

Kyselyssä kartoitetaan kuntatoimijoiden arvioita siitä, kuinka hyvin eduskunnassa käsiteltävänä oleva uudistus vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin sekä sitä, kuinka hyvin uudistuksessa on otettu huomioon kuntakentän tärkeimpinä pitämiä näkökulmia.

Lisäksi kyselyllä selvitetään kuntatoimijoiden näkemyksiä uudistuksen aikataulun toteutettavuudesta. Kyselyssä pyydetään myös arvioimaan uudistuksen toimeenpanosta kunnille syntyviä muutoskustannuksia sekä Kuntaliitolle kohdistuvia muutostukitarpeita, mikäli uudistus toteutuu.

Kysely on lähetetty kuntien kirjaamoihin, josta se toivotaan välitettävän kunnan- tai kaupunginjohtajalle ja kuntayhtymissä toimitusjohtajalle. Vastausaikaa on 5.4.2021 asti.

Kuntaliitto tekee vuosittain Kuntapulssi-kyselyjä kulloinkin ajankohtaisista aiheista ja nostaa kyselytulosten pohjalta kuntakentän tuntoja myös julkiseen keskusteluun. Kuntaliitto kartoitti kuntien näkemyksiä kuntapohjaisen soten kehittämisestä myös vuonna 2019.

Tagit