Kuntaliitto selvittää MAL-sopimusmenettelyn tilaa ja kehittämistarpeita

mal

Kuntaliitto tekee parhaillaan selvitystä MAL-sopimusmenettelyn tilasta ja kehittämistarpeista. Tavoitteena on tuottaa tietoa seudullisen suunnittelun ja kuntien ja valtion välisten sopimusmenettelyjen kehittämiseksi. Selvitys on ajankohtainen, sillä ensimmäisten MAL-aiesopimusten solmimisesta on kulunut lähes kymmenen vuotta ja keväällä 2021 sopimukset laajenivat kolmelle uudelle kaupunkiseudulle. MAL-sopimukset ovat myös herättäneet laajaa keskustelua mediassa viime aikoina.

Selvitys koostuu kirjallisuuskatsauksesta, kyselyistä ja haastatteluista. Kesäkuussa tehtyyn kyselyyn saatiin 66 vastausta. Vastauksia tuli kattavasti jokaiselta MAL-kaupunkiseudulta ja jokaisesta sopimuksen allekirjoittaneesta toimijaryhmästä. Haastattelut kattavat edustajia MAL-seuduilta ja valtion organisaatioista.

Selvityksen alustavat tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2021 ja lopullinen raportti keväällä 2022. Alustavasti haastatteluissa on ilmaistu vahva tuki MAL-sopimusmenettelyn jatkolle ja se koetaan toimivana välineenä sopia kaupunkiseudullisen kehittämisen tavoitteista ja kumppanuudesta valtion kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

MAL-sopimukset ovat valtion ja Suomen suurimpien kaupunkiseutujen kuntien välille solmittuja maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksia. Keskeinen idea on MAL-teemojen yhteensovittaminen, seudullisen yhteistyön vahvistaminen sekä valtion ja kuntien välinen kumppanuus. MAL-kaupunkiseutuja ovat Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti. Sopimusten piiriin kuuluu yhteensä 64 kuntaa ja 56 prosenttia Suomen väestöstä.

Kuntaliiton MAL-selvityksen vastuuhenkilö on suunnittelija Mervi Hemminki. Lisäksi selvityksen toteutuksessa ovat olleet mukana kaupunkikehityspäällikkö Henrik Lönnqvist, asumisen asiantuntija Laura Hassi ja liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna.

Lisää aiheesta:

https://ym.fi/maankayton-asumisen-ja-liikenteen-sopimukset

https://kuntalehti.fi/uutiset/ymparisto/mal-sopimusten-tavoitteet-saivat-kyytia-keskustan-puheenjohtajalta-kuntaliiton-varatoimitusjohtaja-nakee-sopimusten-edistavan-ilmastotyota/

Tagit
Mervi Hemminki

Mervi Hemminki

Asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäytö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2375, +358 50 350 0131
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvä avustaminen, kehittäminen ja edunvalvonta
  • maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyyn liittyvä selvitys- ja kehittämistyö sekä kaupunkikehitys