Valtionvarainministeriön webinaari 27.1.2021 klo 14.00–15.30

KuntaTurva-hanke selvitti laajasti kuntien turvallisuustilannetta

Kuntien tuottamissa palveluissa esiintyy kasvavassa määrin turvallisuusuhkia, jotka kohdistuvat kuntien henkilöstöön ja kuntapalveluiden asiakkaisiin. Uhka- ja vaaratilanteet voivat olla henkistä häirintää kuten uhkailua ja nimittelyä tai fyysisiä uhkatilanteita kuten tönimistä, lyömistä, potkimista ja kielletyn tai muun esineen käyttöä vahingoittamistarkoituksessa. Myös kuntien luottamushenkilöt kokevat luottamustehtävänsä hoitamiseen liittyvää uhkailua.

Suurempien kaupunkien kunnanvaltuustojen kokouksissa on jossain määrin uhkatilanteita, jotka saattavat johtaa kokousten keskeyttämiseen. Kunnan on työnantajana ja viranomaisena huolehdittava päättäjien, henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta.

Kuntien turvallisuustilanteesta tarvitaan laajemmin tietoa

Valtiovarainministeriö asetti keväällä 2019 Espoon kaupungin ja Kuntaliiton aloitteesta työryhmän selvittämään kuntien turvallisuustilannetta ja turvatarkastusten mahdollisuutta. Kuntien edunvalvonnasta työryhmässä huolehtivat Kuntaliiton lakimiehet Annaliisa Oksanen ja Jonna Törnroos. Työryhmän ehdotuksessa keskeisimmäksi asiaksi nousi laajempi ja tarkempi selvitystarve kuntien turvallisuustilanteesta. Tietoa kuntien turvallisuustilanteesta tarvitaan laajemmin eri puolilta Suomea, erikokoisista kunnista sekä eri toimialoilta, jotta pystytään muodostamaan riittävän kattava kuva ongelman sisällöstä ja laajuudesta taustaksi mahdolliseen lainsäädäntöhankkeeseen.

Tutkimushanke selvitti tilannetta

Valtiovarainministeriö käynnisti kesäkuussa 2020 kuntien turvallisuustilannetta ja kuntien turvallisuuden hallintamalleja selvittävän tutkimushankkeen. Tutkimushankkeen toteuttajina olivat WitMill Oy ja Tampereen yliopisto. Hankkeen lopputuloksia tullaan käyttämään kuntien turvatarkastuksia selvittävän työryhmän työskentelyssä.

Tutkimus on ainutlaatuinen sikäli, että siinä selvitettiin erittäin laajasti uhkatilanteiden esiintyvyyttä sekä kunnissa käytössä olevia turvatoimia ja turvallisuuspalveluja. Tieto kerättiin kunnille ja sote-toimijoille kohdennetulla kyselyllä. Tilannekuvaa täydennettiin haastatteluilla sekä kunnanvaltuustojen ryhmähaastatteluilla.

Aineistot

Tagit
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • johtamisen ongelmatilanteet
 • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Jonna Törnroos

Etunimi
Jonna
Sukunimi
Törnroos
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2674
Kännykkä
+358 40 5667 770
Vastuualueet
 • julkiset hankinnat
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö; Kuntaliiton lakimiehet