Valtionvarainministeriön webinaari 27.1.2021 klo 14.00–15.30

KuntaTurva-hanke selvitti laajasti kuntien turvallisuustilannetta

Kuntien tuottamissa palveluissa esiintyy kasvavassa määrin turvallisuusuhkia, jotka kohdistuvat kuntien henkilöstöön ja kuntapalveluiden asiakkaisiin. Uhka- ja vaaratilanteet voivat olla henkistä häirintää kuten uhkailua ja nimittelyä tai fyysisiä uhkatilanteita kuten tönimistä, lyömistä, potkimista ja kielletyn tai muun esineen käyttöä vahingoittamistarkoituksessa. Myös kuntien luottamushenkilöt kokevat luottamustehtävänsä hoitamiseen liittyvää uhkailua.

Suurempien kaupunkien kunnanvaltuustojen kokouksissa on jossain määrin uhkatilanteita, jotka saattavat johtaa kokousten keskeyttämiseen. Kunnan on työnantajana ja viranomaisena huolehdittava päättäjien, henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta.

Kuntien turvallisuustilanteesta tarvitaan laajemmin tietoa

Valtiovarainministeriö asetti keväällä 2019 Espoon kaupungin ja Kuntaliiton aloitteesta työryhmän selvittämään kuntien turvallisuustilannetta ja turvatarkastusten mahdollisuutta. Kuntien edunvalvonnasta työryhmässä huolehtivat Kuntaliiton lakimiehet Annaliisa Oksanen ja Jonna Törnroos. Työryhmän ehdotuksessa keskeisimmäksi asiaksi nousi laajempi ja tarkempi selvitystarve kuntien turvallisuustilanteesta. Tietoa kuntien turvallisuustilanteesta tarvitaan laajemmin eri puolilta Suomea, erikokoisista kunnista sekä eri toimialoilta, jotta pystytään muodostamaan riittävän kattava kuva ongelman sisällöstä ja laajuudesta taustaksi mahdolliseen lainsäädäntöhankkeeseen.

Tutkimushanke selvitti tilannetta

Valtiovarainministeriö käynnisti kesäkuussa 2020 kuntien turvallisuustilannetta ja kuntien turvallisuuden hallintamalleja selvittävän tutkimushankkeen. Tutkimushankkeen toteuttajina olivat WitMill Oy ja Tampereen yliopisto. Hankkeen lopputuloksia tullaan käyttämään kuntien turvatarkastuksia selvittävän työryhmän työskentelyssä.

Tutkimus on ainutlaatuinen sikäli, että siinä selvitettiin erittäin laajasti uhkatilanteiden esiintyvyyttä sekä kunnissa käytössä olevia turvatoimia ja turvallisuuspalveluja. Tieto kerättiin kunnille ja sote-toimijoille kohdennetulla kyselyllä. Tilannekuvaa täydennettiin haastatteluilla sekä kunnanvaltuustojen ryhmähaastatteluilla.

Aineistot

 

Lue lisää

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Kuntien turvallisuus ja varautuminen
 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!