Kuntien turvallisuus ja varautuminen

Kunnilla on keskeinen vastuu kuntalaisten tarvitsemien peruspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä niin normaalioloissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Kunnilla tulee olla valmius ja kyky hoitaa tehtävänsä sekä turvata asukkaiden hyvinvointi kaikista toimintaympäristön häiriöistä, uhkista sekä riskeistä huolimatta.

Näiltä sivuilta löydät tietoa kuntien turvallisuudesta, varautumisesta sekä pelastustoimesta.

Kunnan varautumisen johtaminen - uusi opas saatavilla

Oppaan tavoitteena on tarjota kunnan johdon käyttöön kootusti ja käytännönläheisesti ne työvaiheet, jotka sisältyvät kunnan varautumisen johtamiseen. Oppaassa esitettävät tiedot perustuvat mm. kuntalakiin, valmiuslakiin, kunnan toimintoja koskevaan toimialakohtaiseen erityislainsäädäntöön

lateral-image-right

Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta

Kuntaliitto on kehittänyt yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen ja kumppanuusverkoston kanssa kokonaiskonseptin varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan arviointiin ja kehittämiseen.

lateral-image-left
Pelastustoimi

Pelastustoimi

Kunnat vastaavat alueellisesta pelastustoimesta. Vuodesta 2004 lähtien Suomessa on ollut 22 pelastuslaitosta.

lateral-image-right

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkosto

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkosto (TKK) on kuntien riskienhallinta-, turvallisuus- ja varautumistyötä tukeva verkosto.

lateral-image-left
tags
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Asiantuntija, varautuminen ja turvallisuus
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus