Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset vuodelta 2020 nyt verkossa — yksi asukas maksoi kunnalle keskimäärin 3 632 euroa

Manner-Suomen kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten tiedot on nyt päivitetty Kuntaliiton verkkosivuille.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset kustannukset olivat 3 632 euroa vuonna 2020. Tästä erikoissairaanhoidon osuus oli reilun kolmanneksen (37 prosenttia) eli 1 334 euroa per asukas. Perusterveydenhuollon osuus oli puolestaan hieman alle viidennes (18 prosenttia) eli 672 euroa per asukas. Ikääntyneiden palveluiden (pois lukien kotihoito) osuus oli 13 prosenttia eli 483 euroa per asukas.

"On tärkeää huomata kuntien ja alueiden erilaisuudet. Muun muassa väestörakenne, etäisyydet, työllisyys, laitosvaltaiset rakenteet ja kunnan järjestämien palvelujen osuus voivat näkyä nettokustannuksissa per asukas”, Kuntaliiton tietopalvelusuunnittelija Mari Sjöholm kertoo.

Kuvaaja sekä karttagrafiikka sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksista per asukas vuonna 2020.

Kuntaliiton verkkosivuilla voit vertailla kustannustietoja

Kuntaliiton verkkosivuilta löytyy helppokäyttöiset taulukot toteutuneista sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista tehtävittäin. Kustannuksista on laskettu myös tarvevakioidut menot.

Tarvevakiointi tekee kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menot vertailukelpoiseksi ja ottaa huomioon kuntalaisten erilaiset palvelutarpeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekertoimen laskennassa on hyödynnetty alue- ja kuntakohtaisia tietoja väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuudesta ja sosioekonomisesta asemasta.

Tietoja esitetään kunnittain, maakunnittain, sairaanhoitopiireittäin ja erityisvastuualueittain.

Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen Kuntataloustilasto 2020.

Lue lisää verkkosivuilta: Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas

Tags
Mari Sjöholm

Mari Sjöholm

Tietopalvelusuunnittelija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2614, +358 50 338 2502
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
  • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
  • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen