Lapsen henkilökohtaisen avun ohje

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun myöntämisedellytykset ja avun toteuttamistavat lapsille ovat herättäneet keskustelua eri tahoilla.

Suomen Kuntaliitto, Vammaisfoorumi ry ja Assistentti-info ovat yhdessä julkaisseet ohjeen henkilökohtaisen avun myöntämisestä ja järjestämisestä vammaiselle lapselle.

Vammaiset lapset saattavat vammansa vuoksi tarvita vammaispalveluja voidakseen osallistua yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa ja tehdä samoja asioita kuin muutkin ikäisensä. Avun tarpeen arvioinnissa ei ole ikärajaa, vaan huomiota tulee kiinnittää lapsen yksilölliseen tarpeeseen ja kehitysvaiheeseen.

Suomen Kuntaliiton, Vammaisfoorumi ry:n ja Assistentti-infon ohje:

Kuntaliiton Vammais- ja kehitysvammapalvelut verkkosivu

Kuntien tehtävänä on vammaisten henkilöiden palvelujen järjestäminen. Asiasta on säädetty sosiaalihuoltolaissa ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetulla lailla sekä lailla kehitysvammaisten erityishuollosta. Vammaispalvelut täydentävät ensisijaisia palveluja

lateral-image-left
Tagit
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija, vammaispalvelut ja sosiaalihuollon kelpoisuudet
Sote-yksikkö
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Vastuualueet
  • kehitysvammahuolto
  • vammaispalvelut
  • sosiaalihuollon kelpoisuudet
  • sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
  • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
  • Erityishuollon asiantuntijaryhmä -verkosto
  • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke