Kestävän kehityksen ennakointityö

Mitä tapahtuu, kun kunnat ottavat kestävän kehityksen toimintansa keskiöön?

kuvituskuva

Kuntien ja Kuntaliiton ennakointityössä esittelemme kuntien vaihtoehtoisia rooleja kestävän kehityksen toteuttamisessa. Nyt olemme edenneet lähtölaskennassamme uhkakuvasta unelmaan.

Ihannekuvassa kunnat ovat vähähiilisiä hyvinvointiverkostoja. Kestävä kehitys on kunnan toiminnan keskiössä ja toiminta verkostomaista. Ilmastotavoitteet ohjaavat kunnan päätöksentekoa.

Työnteko ja koulutus ottavat digiloikan ympäri maan. Työelämän ja koulutuksen yhteistyö tiivistyy. Esimerkiksi liikkuminen lihasvoimin lisääntyy, tuottaa hyvinvointia ja pidentää työuria.

Palvelujen saatavuus laajenee, kun vertaisapu lisääntyy. Jakamistalouden hubit ovat vahvistaneet kestävien tavaroiden ja palvelujen yhteiskäyttöä ja korjaamista. Kunnat edistävät aktiivista liikkumista ja hyvinvointi paranee.

Kunnat toimivat alustoina ja mahdollistajina: ihmiset tuottavat laajasti palveluja erilaisissa verkostoissa. Kunnan kehittymiseen osallistutaan vakituisesta asuinpaikasta riippumatta. Kunnissa on onnistuttu myös vähähiilisissä ja kestävissä elämäntavoissa.

Meillä useat kunnat jo toimivat edellä kuvatulla tavalla! Tutustu esimerkkeihin ja vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin: Kestävä kehitys kunnissa: Lähtölaskenta uhkakuvasta unelmaan

Aiheesta lisää

Kehityspäällikkö Sanna Mari Huikuri, Tampere 9.11.2021: Elämme tekojen vuosikymmentä - Meidän on onnistuttava ihmiset mukaan viettelevässä kestävyyden johtamisessa

Kolme keinoa edistää kestävää kehitystä

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä 12.11.2021: Tulevaisuuden lukutaito ei ole höttöä vaan taito - Kuhmossa strategiaa työstettiin kaupunkilaisten kanssa kestävän kehityksen skenaarioita hyödyntäen

Kuvituskuva

Kestävä kehitys kunnissa - lähtölaskenta uhkakuvasta unelmaan

Millainen on kestävä kunta? Mitä toimenpiteitä kunnat voivat tehdä kestävyyden lisäämiseksi? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin kestävät kunnat -ennakointiprosessissa.

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista