Puolueiden voimasuhteet hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa kuntavaalien 2021 perusteella

Kuntaliitto teki kesäkuun 2021 kuntavaalien tuloksen perusteella laskelman siitä, miten puolueiden voimasuhteet voisivat jakautua tammikuussa 2021 järjestettävissä aluevaaleissa.

Jos aluevaaleissa äänestettäisiin samoin kuin kesäkuun kuntavaaleissa, keskustapuolue olisi suurin puolue yhdeksässä (9) aluevaltuustossa, kokoomus kuudessa (6) aluevaltuustossa, SDP kolmessa (3) aluevaltuustossa, ja RKP kahdessa (2) aluevaltuustossa. Lisäksi kokoomuksella ja SDP:llä olisi jaettu ykköspaikka yhdessä aluevaltuustossa.

Katso tarkemmat tiedot liitteenä olevasta koosteesta.

Keskusta olisi suurin puolue yhdeksässä aluevaltuustossa jos aluevaalien äänet jakautuisivat kuntavaalien äänten tavoin (Kuntalehti 15.9.2021)

Prognos: Så fördelas makten över social- och hälsovården efter valet i januari (Kommuntorget 15.9.2021)

Lue lisää:

Puolueiden voimasuhteet maakunnissa kuntavaalien 2017 perusteella

Tagit