Sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat alkuvuonna 2021

Kuntaliitto on julkistanut yhteenvedon 44 suurimman kunnan sekä kahdeksan kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen vuoden 2021 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoista.

Suomessa vallinnut koronaepidemia vähensi sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. Lisäksi tiettyjä palveluja ajettiin alas. Tämän seurauksena syntynyttä hoito- ja palveluvelkaa on purettu, mikä näkyy alkuvuoden 2021 tuloksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvoivat alkuvuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna yhteensä 9,9 %.

Voimakkainta nousu on ollut perusterveydenhuollossa (18,6 %), jossa menoja kasvatti koronan testauksesta, tartunnan jäljityksestä ja koronarokotuksista aiheutuneet kulut.

Yhteensä terveydenhuollon kustannukset kasvoivat 12,4 %, josta erikoissairaanhoidon osuus oli 9,9 %. Sosiaalitoimen nettotoimintamenot sen sijaan olivat 5,5 % edellisvuotta suuremmat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienimmät asukaskohtaiset kustannukset Heinolassa ja Äänekoskella - kalleimmat Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakoidut asukaskohtaiset kustannukset olivat ajanjaksolla keskimäärin 1 250 euroa. Kustannukset vaihtelivat 1 546 euron ja 1 007 euron välillä.

Helsingissä asukaskohtaiset kustannukset olivat 24 % suuremmat ja Heinolassa sekä Äänekoskella 19 % pienemmät, kuin yhteenvedon kunnissa keskimäärin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvevakioituja kustannuksia tarkasteltaessa voimme havaita, että seitsemän kahdeksasta monitoimialaisesta kuntayhtymästä sijoittui kustannuksiltaan edullisimpien kunnan/kuntayhtymän joukkoon.

Tarvevakiointi tekee kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon menot vertailukelpoiseksi ja ottaa huomioon kuntalaisten erilaiset palvelutarpeet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekertoimen laskennassa on hyödynnetty alue- ja kuntakohtaisia tietoja väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuudesta ja sosioekonomisesta asemasta.

Tarvekertoimen laskentaa erityisesti sairastavuuden mittaamisen osalta on tarkennettu, minkä vuoksi tarvekertoimet ja tarvevakioidut menot saattavat poiketa suurestikin aiemmista. 

Tutustu suurimpien kuntien tammi-huhtikuun 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenoihin ja tarkempiin tuloksiin tästä

Lue lisää kuntien ja kuntayhtymien osavuosi- ja vuosikatsauksista täältä.

Tagit
Mari Sjöholm

Mari Sjöholm

Tietopalvelusuunnittelija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2614, +358 50 338 2502
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
  • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
  • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen