Sote-valiokuntakuulemiset käynnistyvät - hallituksen esityksessä vielä korjattavaa

Kuntaliiton asiantuntijoita kuullaan laajasti hallituksen sote-uudistusta koskevan lakiesityksen valiokuntakuulemisissa. Vaikka uudistuksen tavoitteet ovat Kuntaliiton mielestä kannatettavia, on esityksessä yhä useita niiden toteutumista vaarantavia kipukohtia, joiden ratkaisuun Kuntaliitto pyrkii kuulemisissa vaikuttamaan ja tarjoamaan rakentavia näkökulmia.

Korjaustarpeet liittyvät erityisesti alueiden ja kuntien erilaisuuden huomiointiin mm. aluekohtaiset työnjakoratkaisut mahdollistamalla, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön varmistamiseen sekä hyvinvointialueiden itsehallintoa ja yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden hyödyntämistä tarpeettomasti rajoittavan ohjauksen keventämiseen.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota myös uudistuksen rahoitusratkaisuun sekä omaisuusjärjestelyjen toteuttamistapaan, joilla on merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen.

Kuntaliiton eduskunnan valiokunnille antamat asiantuntijalausunnot löydät täältä.

Kuntaliiton lausunto ”Sote100 ”– sisältölakimuutosehdotuksiin valmisteilla

Luonnos sote-uudistukseen liittyvistä reilun sadan lain muutoksista on lausuntokierroksella 26.2. asti. Lausuntopyynnön kohteena olevassa esitysluonnoksessa on kyse pääosin uudistusta koskevan lainsäädännön tuomista teknisistä muutoksista. Kuntaliitto valmistelee omaa lausuntoaan esitysluonnoksista. Lausunto on tarkoitus julkaista 15.2. alkavalla viikolla.  

Lisätietoja

Sote-rakenneuudista koskevat valiokuntakuulemiset

Tarja Myllärinen, johtaja, tarja.myllarinen(a)kuntaliitto.fi, 050 596 9866, (sote-järjestämislaki)

Juha Myllymäki, lakiasiain johtaja, juha.myllymaki(a)kuntaliitto.fi, 050 408 4392, (hyvinvointialuelaki ja uudistuksen valtionsääntöoikeudellinen arviointi)

Arto Sulonen, johtava lakimies, arto.sulonen(a)kuntaliitto.fi, 040 085 0232, (omaisuusjärjestelyt, hyvinvointialueiden rahoitus)

Ilari Soosalu, kuntatalouspäällikkkö, ilari.soosalu(a)kuntaliitto.fi, 050 371 2999, (kuntien rahoitus ja kuntatalousvaikutukset)

Vesa-Pekka Tervo, pelastustoimen kehittämispäällikkö, vesa-pekka.tervo(a)kuntaliitto.fi, 040 719 7150 (pelastustoimen uudistus)

Karri Vainio, erityisasiantuntija, karri.vainio(a)kuntaliitto.fi, 050 387 1620 (uudistuksen voimaanpano ja ”Sote100”-lausuntokierros)
 

Tagit