Tuore palvelulupaus ryhdittää ammatillisen koulutuksen asiakkuustyötä

Ammatillisen koulutuksen kuntataustaiset järjestäjät ovat yksi Kuntaliiton keskeisistä asiakasryhmistä. Koulutusorganisaatioiden ylimmän johdon edustajat muodostavat Areena-verkoston, johon kuuluu yli 40 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Kuntaliitto koordinoi Areena-verkostoa ja tarjoaa sille asiantuntijatukea.

- Pystyäksemme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla meidän tulee tuntea heidän ydintehtävänsä, erityispiirteensä sekä vahvuudet ja haasteet. Haluamme vastata asiakkaidemme odotuksiin ja tarjota heidän tarvitsemaansa tietoa ja palvelua, korostaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Tulevaisuuden kunnassa elinvoimapalvelut, kattaen osaamisen ja työllisyyden, ovat keskeisessä roolissa.

-  TE-palvelujen siirtyessä kunnille osaamisen kehittäminen tulee korostumaan. Parhaimmillaan kokonaisuus toimii, kun se tuo yhteen kuntien työllisyys-, elinkeino ja koulutuspolitiikan. Erityisesti ammatillisen koulutuksen merkitys korostuu. Paikallisesti voidaan nopeasti ja joustavasti vastata alueen osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin, Karhunen jatkaa. 

Laaja-alaista tukea kuntaperheen voimin 

Kevään 2021 aikana Kuntaliitto työsti ammatillisen koulutuksen järjestäjien asiakkuustyötä, jonka lopputulemana on palvelulupaus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Palvelulupaus kokoaa Areena-verkoston kehittämisen sekä Kuntaliiton palveluiden ja asiakkuustyön keskeiset tavoitteet tuleville vuosille. Palvelulupaus on määritelty yhteistyössä verkoston jäsenien kanssa. 

Asiakkuustyön kehittämisen ohessa tunnistettiin yhteisiä teemoja, jotka ovat merkittäviä ammatillisen koulutuksen kannalta. Näitä ovat muun muassa työvoimantarve ja kohtaanto, sivistystehtävän painoarvo kunnissa sote-uudistuksen myötä, väestönkehitys ja pienenevät ikäluokat sekä ammatillisen koulutuksen maine. 

Kuntaliiton vahvuuksina asiakkaat kokivat kokonaisnäkemyksen kuntakentästä sekä roolin vankkana edunvalvojana. Kuntaliiton laaja asiantuntijuus eri teemoissa sekä tuki muilta kuntaperheen organisaatioilta (KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat, Avainta ja Keva) on arvokasta ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Lisäksi FCG:n koulutus ja konsultointi täydentää omalta osaltaan palvelutarjontaa. 

Ammatillinen koulutus on monessa mukana ja toimintaympäristöä sekä opiskelijoita koskee moninaisuus. Asiakkaiden näkemykset ja yhteinen työstäminen ovat olennaisia, jotta Kuntaliitto voi vaikuttaa ammatillisen koulutuksen kannalta keskeisiin asioihin.

- Ammatillisen koulutuksen järjestäjille on tärkeää tulla tunnistetuksi kuntien elinvoiman vahvistajina laajemmassa merkityksessä. Meille toimijoille Areena-verkosto on tärkeä vuoropuhelun areena ja sen kautta voimme työstää yhteisiä kantoja. Yhdessä viestillämme on vahvempi pohja, toteaa Areena-verkoston puheenjohtaja, koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen.

Kuntaliitto tuo ammatillisen koulutuksen äänen ja vahvuudet kuuluvasti esiin niin kuntakentällä kuin laajemmassa valtakunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Ammatillisen koulutuksen kuntataustaisille järjestäjille kohdennettuun palvelulupaukseen voit tutustua liitteestä. 

Lisätiedot:

Maarit Kallio-Savela, Kehittämispäällikkö, p. +358 50 437 0045

Essi Ratia, Projektiasiantuntija, p. +358 50 463 7695

Päivi Saarelainen, Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston Areenan puheenjohtaja, Koulutuskeskus Salpauksen rehtori, p. 0500 716751
 

Tagit