USO-verkostoon pääsee vielä mukaan

USO-kunnat 2021-2022

Uuden sukupolven organisaatiot eli USO-verkosto on lähtenyt käyntiin kuudennen kerran vuosille 2021–2022 teemanaan kestävä kuntajohtaminen. Kunnat ovat avainroolissa kestävän kehityksen edistämisessä. Kestävän kuntajohtamisen keskiössä on sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden tavoitteiden integroiminen osaksi kuntien strategisen johtamisen viitekehystä ja toimintaa.

”Tulevaisuuden kestävässä kunnalla tulee ottaa ihminen, ympäristö, talous ja teknologia huomioon tasavertaisesti ja samanaikaisesti kaikessa kunnan suunnittelussa, budjetoinnissa, päätöksenteossa ja toiminnassa”, toteaa verkostohankkeen projektipäällikkö Jarkko Majava Suomen Kuntaliitosta.

Verkosto on käynnistänyt toimintansa valtuustokauden vaihtumisen kynnyksellä. Ajankohta merkitsee monille kunnille oman kuntastrategian päivittämistä. Strategiatyön tueksi verkoston toiminta alkoi yhteisellä tulevaisuuden kestävät kunnat -ennakointiprosessilla. Yhteisen pohdinnan tuloksena syntyi uuden valtuustokauden ja kuntastrategioiden suunnittelun tueksi näkemys siitä, minkälaisia ovat tulevaisuuden kestävät kunnat vuonna 2030. 

”Kunnat ovat ryhtyneet suunnittelemaan oman kuntakohtaisen kehittämisen painopisteitä. Kevään työ on painottunut erityisesti sillan rakentamiseen valtuustokausien välillä. Tämä on tarkoittanut mm. strategioiden ja valtuustotyöskentelyn arviointeja ja oppien keräämistä tulevaan kauteen sekä kunnan tilannekuvan kirkastamista ja esimerkiksi kuntalaisten näkemysten keräämistä siitä, mikä heistä korostuu tulevaisuuden kunnassa. Kuntakohtaiset työpajat suunnitellaan kuntien tarpeiden mukaan, mutta ehdottomat kuntien suosikkiteemat tulevat syksyn 2021 aikana olemaan uuden valtuuston perehdytys ja -kehittämisseminaarit sekä strategiatyötä tukevat kehittämispajat.”, kertoo kuntakohtaisen kehittämisen projektipäällikkö ja FCG:n johtava konsultti Anni Antila.

Verkoston toiminta on suunnattu kuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle ja kuntien johtamisen kehittäjille. Valtuustokauden vaihtuminen tarkoittaa myös monien uusien luottamushenkilöiden astumista kuntien johtoon ja uusiin asemiin. Toimiva kaksoisjohtaminen onkin kuntien menestymisen kannalta keskeinen tekijä, johon tulee panostaa heti valtuustokauden alussa. USO-verkostossa panostetaankin syksyn 2021 aikana kuntien luottamushenkilöiden kouluttamiseen ja keskinäiseen verkostoitumiseen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolien selkiyttämiseen ja yhteistyön hyvien toimintatapojen esille nostamiseen.

”Kuntaliiton USO-verkosto on tehnyt tärkeää ja pitkäjänteistä työtä kuntien johtamisen kehittämiseksi. On hienoa päästä tukemaan kestävän kehityksen johtamista myös tämän yhteistyön kautta”, toteaa ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen ympäristöministeriöstä.

Mukana verkostossa on jo 28 erilaista kuntaa ja kaupunkia. Uusilla kunnilla on vielä mahdollisuus liittyä verkostoon mukaan olemalla yhteydessä Jarkko Majavaan tai Anni Antilaan.

Verkoston toiminnasta vastaavat Kuntaliitto, FCG Finnish Consulting Group sekä ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma. Verkoston toiminta koostuu sekä yhteisistä että kuntakohtaisista kehittämis- ja vertaistilaisuuksista.

Lisätietoja: 

Jarkko Majava, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto, 050 325 2306, jarkko.majava@kuntaliitto.fi 
Anni Antila, johtava konsultti, FCG Finnish Consulting Group, 050 406 3540, anni.antila@fcg.fi 
Virve Hokkanen, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö, 029 525 0034, virve.hokkanen@ym.fi 

Tagit