Valtuustokauden aloitusajankohta jakaa mielipiteitä kunnissa

Kuntavaalien siirtämisen kokonaisuuteen sisältyy myös kuntalain muutos valtuustokauden alkuajankohdan osalta.

Kysyimme kuntien hallintojohtajilta näkemystä valtuustokauden aloitusajankohdasta. Kuntiin lähetetyn kyselyn tavoitteena oli erityisesti kartoittaa mielipiteiden jakautumista elokuun ja syyskuun aloitusajankohtien välillä.

Vastanneista kunnista kaksi kolmasosaa kannatti valtuustokauden aloitusajankohdan siirtämistä syyskuun alkuun (1.9.). Tätä kannattaa myös enemmistö vastanneista kunnista kaikissa kuntakokoluokissa.

Suurimmissa kaupungeissa mielipiteet sen sijaan jakaantuivat lähes tasan elokuun alun ja syyskuun alun osalta.

- Valtuustokauden aloitusta 1.8. puoltavat talousarvio- ja strategiaprosessin aikataulutus syksyllä. Aloitus syyskuun alussa viivästyttäisi jonkin verran suunniteltua aikataulua. Toisaalta vanhan valtuuston mandaatti eittämättä heikkenee ja joissain kunnissa voi olla painetta päästä etenemään esimerkiksi henkilövalinnoissa aiemmin, arvioi tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Aloitusta 1.9. puoltavat ryhmien välisten neuvottelujen vaatima aika, hallinnon valmistelut koulutuksineen ja esimerkiksi laitteiden käyttökoulutus. Vaalien ja valtuustokauden aloituksen väliin osuu lomakuukausi sekä työntekijöillä että luottamushenkilöillä, jolloin tavoitettavuus voi olla heikkoa.

Vaikka perinteisesti valtuustokausi on alkanut kuukauden alusta, on aloitus mahdollinen myös kesken kuukautta.

-Liikkumavara ei suuren suuri ole, Pekola-Sjöblom jatkaa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää