Varhaiskasvatus ja budjettiriihen anti

Hallituksen budjettiriihi ei tuonut varhaiskasvatuksen osalta mitään uusia avauksia. Kehittämistyötä tehdään edelleen jo aiemmin päätetyn oikeus oppia -kehittämisohjelman pohjalta. Jo päätettyjen elokuun alusta voimaan tulleiden muutosten osalta rahoitus toteutuu ensi vuonna kokovuotisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos kompensoidaan kunnille myös jatkossa lakiesityksessä todetulla tavalla yhteisöverotuottojen jako-osuutta muuttamalla. Kuntaliiton lausunto ja karkeita laskelmia asiaan liittyen. Varhaiskasvatuslain muutoksen mitoituksen ja ilmoitusvelvoitteen osalta ei ole arvioitu aiheuttavan kustannuksia. Niiden osalta valtio ei siis tule rahoitusta kunnille lisäämään.

Ensi vuodelle suunnitellusta varhaiskasvatuslain muutoksesta perhevapaisiin liittyen on todettu, että toteutus on kustannusneutraali varhaiskasvatuksen osalta. Näin ollen esitetyn muutoksen mahdolliset kustannusvaikutukset jäävät täysimääräisesti kuntien vastuulle. Kuntaliiton lausunto lakiluonnoksesta.

Varhaiskasvatuslakia on lisäksi tarkoitus muuttaa elokuun 2022 alusta lapsen tukemiseen liittyvän kokonaisuuden osalta. Muutoksen on katsottu aiheuttavan 15 miljoonan euron lisäyksen varhaiskasvatustoimintaan. Vuonna 2022 kustannuksista korvataan 5/12 eli näin ollen 6,25 M€. Lisäksi OKM jakaa menoina ja avustuksina 8,75 M€ varhaiskasvatuksen tuen toimeenpanon tukemiseen vuonna 2022. Vuodesta 2023 alkaen lakiesityksen mukaan kunnille osoitetaan 15,0 M€ osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta pysyvänä määrärahalisäyksenä.

Varhaiskasvatukseen on kohdistunut viime vuosina paljon muutoksia. Kaikkien muutosten ei ole katsottu aiheuttavan kustannusvaikutuksia, vaikka todellisuudessa näin voi olla. Tilanne tehtyjen ja valmistelussa olevien muutosten osalta on haastava pohdittaessa kuntien ensi vuoden talousarvioita varhaiskasvatuksen järjestämiskustannusten osalta.

Tagit