Varhaiskasvatus muutoksen tuulissa

Varhaiskasvatuksen osalta elokuun alussa muuttuu moni asia. Asiakasmaksulaki (1052/2020) muuttuu siten, että tulorajoja korotetaan 31 % ja sisarusalennus muuttuu. Kuntien asiakasmaksutuotot jäävät aikaisempaa pienemmiksi.

Lisäksi muutetaan varhaiskasvatuslakia. Muutoksen osalta selkiytetään päiväkodin mitoituksesta poikkeamista (453/2021). Poikkeamisen osalta tarkennetaan tulkintaa, minkä mukaan henkilöstön poissaolojen osalta mitoituksesta ei saa poiketa missään tilanteessa. Lisäksi lakiin tulee uusi henkilöstön ilmoitusvelvoite. Henkilöstön on elokuun alusta ilmoitettava, mikäli varhaiskasvatuksen tavoitteet eivät voi toteutua tai lapsen hyvinvoinnin tai kasvun, kehityksen tai oppimisen edellytykset ovat vaarantuneet. Ylipäätään kaikesta varhaiskasvatuslain vastaisesta toiminnasta. Kunnassa tulee laatia ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet ja pidettävä ne julkisesti nähtävillä. Ohjeista tulee mm. ilmetä ne henkilökuntaan kuuluvat työntekijät, joita ilmoitusvelvollisuus koskisi sekä miten ja kenelle ilmoitus tulisi tehdä. Lisäksi on selvennettävä, että ilmoituksen tulee sisältää vain epäkohdan tai sen uhan poistamista ajatellen tarpeellisia tietoja.

Esiopetuksen osalta kokeiluun valituissa kunnissa viisivuotiaat lapset aloittavat esiopetuksessa elokuussa. Esiopetus toteutetaan kunnissa laadittujen paikallisten kokeiluesiopetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti (1046/2020).

Kaikkein muutosten osalta toimeenpanoon ei juurikaan ole jäänyt aikaa. Henkilöstön ja asiakkaiden osalta tiedottaminen ja asioiden ymmärrys tarvitsee aikaa.

Lisäksi kesäkuussa on annettu lausunto kahteen lakiluonnokseen; varhaiskasvatuslain muuttaminen lapsen tukemisen osalta (lakia esitetään voimaan 1.8.2022 alkaen) sekä yksityisen varhaiskasvatuksen ilmoitusmenettelyn muuttaminen lupamenettelyksi (muutosta esitetään voimaan 1.1.2023 alkaen). Varhaiskasvatuksen järjestäminen on jatkossakin jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa.

Tagit