Vuoden parhaat kunta-alan lopputyöt palkittu - tutkielma maankäytöstä hyvinvoinnin edistämistyössä sekä opinnäytetyö kotikuntoutuksesta menestyivät

Kuntaliitto on myöntänyt tunnustukset ja kunniamaininnat vuoden 2020 parhaille pro gradu -tutkielmille sekä ammattikorkeakoulutasoisille opinnäytetöille.

Parhaan pro gradu -työn tunnustuksen sai hallintotieteiden maisteri Kaisu Sahamies tutkielmasta ”Maankäyttö monialaisessa hyvinvoinnin edistämistyössä. Maankäytöstä vastaavien viranhaltijoiden hyvinvointikäsitykset ja -tiedon käyttö”. Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa on tarkasteltu maankäytöstä vastaavien johtavien viranhaltijoiden kokemuksia roolistaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä, ja millaisiin hyvinvointikäsityksiin ja hyvinvointitietoon he nojaavat työssään.

”Hyvinvointi maankäytön suunnittelun näkökulmasta on ajankohtainen ja tärkeä, mutta melko vähän tutkittu aihe, joten Sahamiehen tutkielmalla on sekä uutuusarvoa että aitoa kysyntää ja käytettävyyttä kunnissa. Lisäksi aihepiirin merkitys kasvaa sote-uudistuksen myötä osana kuntien laaja-alaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä”, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom sanoo.

Kunniamaininnat myönnettiin ekonomiemagister Rosa Höykinpurolle tutkielmasta ”Koordinering av världens bäst fungerande stad - att kunna skapa nya koordineringsförfa-randen och rutiner efter en organisationsförändring” sekä arkkitehti Panu-Petteri Kujalalle tutkielmasta "Koskelan täydennysrakentamisen periaatteet”.

Palkittu ylempi amk-tutkielma kehitti kotikuntoutuksen toimintamallia

Tunnustuspalkinto parhaasta ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä myönnettiin Karoliina Sutiselle ja Virpi Gröhnille yamk-opinnäytetyöstä ”Kotikuntoutuksen juurtuminen ja kehittäminen”. Karelia-ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä tarkoituksena oli kehittää kotihoidon työntekijöiden toimintaa kuntouttavan toimintamallin käytössä.

”Sutisen ja Gröhnin opinnäytetyö on oiva esimerkki tiiviistä yhteistyöstä ammattikorkeakoulun ja alueen yhteisestä työelämälähtöisestä kehittämistyöstä. Opinnäytetyön tulokset ovat hyödynnettävissä kotikuntoutuksessa ja laajemminkin sote-palveluita kehitettäessä”, Pekola-Sjöblom kertoo.

Kunniamaininnan saivat Emmi Tirri amk-opinnäytetyöstä ”Sokerina pohjalla: Taidekahvit -verkoston sisäisen vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen.” ja Päivi Tuppuraiselle yamk-opinnäytetyöstä ”Riskienhallinta osana sisäistä valvontaa: Posion kunnan riskienhallintapolitiikka”.

Gradupalkintoja myönnetty vuodesta 1993 - amk-opinnäytetyö palkittiin nyt neljättä kertaa

Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen vuosittain palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu –tasoisen opinnäytetyön. Tänä vuonna Suomen Kuntasäätiön 2 500 euron suuruinen tunnustuspalkinto myönnettiin parhaalle, vuonna 2019 valmistuneelle pro gradu -työlle, ja 2000 euron suuruinen tunnustuspalkinto ammattikorkeakoulusta valmistuneelle opinnäytetyölle. Lisäksi myönnettiin yhteensä neljä kunniamainintaa.

Tunnustukset annettiin tutkielmille, joiden aihepiirit ovat kuntakentän kannalta ajankohtaisia ja tieteellisesti arvioiden ansiokkaita.

”Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota etenkin tutkielman tai opinnäytetyön käytännön hyödyllisyyteen kuntasektorille”, Pekola-Sjöblom kertoo.

Lisätietoja:

Palkitut opinnäytetyöt:

Kunniamaininnan saaneet opinnäytetyöt:

Lisätietoja Kuntaliiton gradupalkinto -aiheesta.

Lisätietoja Kuntaliitossa: tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista